Nieuwe regels voor kappen bomen en ander groen

HET HOGELAND – Het gemeentebestuur  heeft nieuwe regels vastgesteld voor het vellen van bomen en ander groen. In de regels staat wanneer daarvoor een vergunning nodig is en welke voorwaarden gelden. De regels gelden voor iedereen die in de gemeente Het Hogeland een boom of beplanting wil weghalen. Ze gelden ook voor de gemeente zelf.

“Wij zijn zuinig op onze bomen. Vooral als ze als waardevol gelden, zoals heel oude en grote bomen. We bieden inwoners met deze regels wat meer vrijheid om bomen en houtopstanden zonder vergunning te mogen kappen. Tegelijkertijd beschermen we waardevolle bomen beter door de voorwaarden voor herplanten en de regels voor het toekennen van een kapvergunning aan te scherpen”, zegt wethouder Theo de Vries.

De bestaande vrijstelling voor een vergunning verandert. Nu is een vergunning verplicht als de diameter van de stam, gemeten op een hoogte van 1.30 meter, groter is dan 20 centimeter. Dat wordt nu 35 centimeter en voor de gemeente zelf 25 centimeter. Hiermee ontstaat voor de inwoners meer vrijheid; bomen met een diameter tot 35 centimeter zijn vrijwel nooit bijzonder waardevol.

De regels voor het toekennen van een vergunning veranderen ook. Argumenten zoals overlast door afgevallen bladeren en vruchten zijn nu bijvoorbeeld onvoldoende reden om een boom of ander groen te mogen verwijderen en een vergunning te verlenen. Daarnaast velt de gemeente geen eigen bomen om het rendement van zonnepanelen te vergroten. Het college vindt dat bomen ook belangrijk zijn voor bijvoorbeeld biodiversiteit en klimaatdoelen.

Alle details, waaronder de criteria waaraan een waardevolle boom moet voldoen, en een uitgebreide toelichting zijn te vinden op de website van de gemeente Kappen – Gemeente Het Hogeland. De manier waarop inwoners een aanvraag (omgevingsvergunning) kunnen doen blijft hetzelfde. Dat geldt ook voor de kosten./Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !