Stijging WW en toenemende zorgen om personeelswerving

HET HOGELAND – In januari steeg op het Hogeland het aantal WW-uitkeringen van 451 in december naar 462 in januari. Evenals in voorgaande jaren zorgden seizoenswerkloosheid en aflopende jaarcontracten voor een toename van de WW.

Dit jaar komen daar de gevolgen bij van de laatste lockdown die vooral de horeca, cultuursector, contactberoepen en delen van de detailhandel trof. Desondanks blijft de arbeidsmarkt krap. Een meerderheid van de werkgevers verwacht dat het vervullen van vacatures komend jaar moeilijker wordt, terwijl nu al meer dan de helft van de vacatures moeilijk vervulbaar is.

Eind januari telde Groningen 6.359 WW-uitkeringen. Dat is 2,1% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW[1]uitkeringen in Groningen nam in januari toe met 148 uitkeringen (+2,4%) ten opzichte van vorige maand De toename van de WW in januari heeft weinig invloed op de personeelstekorten. Uit onderzoek van UWV onder ruim 3.000 werkgevers blijkt dat het werven en behouden van personeel lastiger wordt. Gemiddeld was maar liefst 55% van de in de afgelopen 12 maanden ontstane vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar. Dit aandeel is in de bouw, industrie en ICT nog groter. Er is vooral veel vraag naar technisch personeel, zoals loodgieters, elektriciens, monteurs en operators. Volgens werkgevers is het dieptepunt nog niet bereikt; zes op de tien werkgevers verwachten komend jaar nog meer wervingsproblemen.

Eind januari telde Nederland 192.951 WW-uitkeringen. Dat is 2,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 191.775 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee toe met 1.176 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (+0,6%). Een jaar eerder telde Nederland 288.523 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 95.572 uitkeringen, ongeveer een derde van het bestand (-33,1%). De forse daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !