Extra geld voor onderwijs en kinderopvang

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft de ‘Menukaart Nationaal Programma Onderwijs’ vastgesteld. Met het Nationaal Programma Onderwijs stelt het Rijk geld beschikbaar aan schoolbesturen en gemeenten. Dit geld is bedoeld om kinderen en jeugdigen met een ontwikkelingsachterstand te ondersteunen.

Het Hogeland ontvangt in dit verband een bedrag van ruim 620.000 euro. Door de coronacrisis hebben veel kinderen en jeugdigen een vertraging in hun ontwikkeling. De gemeente heeft samen met het onderwijs en de kinderopvang een ‘Menukaart Nationaal Programma Onderwijs’ gemaakt. Op deze menukaart staan verschillende activiteiten die zicht richten op taal en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Scholen en kinderopvanglocaties kiezen zelf van deze menukaart voor welke activiteit zij subsidie aanvragen. Die activiteiten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het vergroten van de betrokkenheid van ouders, meer preventieve logopedie en de aanstelling van een taalcoördinator. Wethouder Kristel Rutgers: “De kaart is tot stand gekomen in goed overleg met het onderwijs en de kinderopvang. Met de activiteiten uit de menukaart zetten we in op een langdurige effecten met tijdelijke NPO-middelen. We bieden onder meer veel mogelijkheden voor verdere professionalisering van leerkrachten en pedagogisch medewerkers.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !