Waterstanden dalen; wel meer neerslag op komst

In het hele werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest dalen de waterstanden momenteel. Het waterschap is alert op neerslag die nog wordt verwacht vanaf donderdagmiddag en -avond.

Dinsdagavond heeft het waterschap de overloopgebieden in de Vredewoldpolder en de Lettelberterbergboezem ingezet. Deze overloopgebieden zijn gebieden die het waterschap vrijwel direct kan inzetten. Daar is respectievelijk een kleine 250.000 kuub en bijna 500.000 kuub water in gestroomd.  Het waterschap besloot dat nadat de waterstand van het Leekstermeer erg hoog werd en niet zo snel leek te dalen. De hoge waterstand van gisteravond is te verklaren door het vele water dat uit de hoger gelegen gebieden in Drenthe via De Onlanden naar het lager gelegen Leekstermeer stroomt. Via het Leekstermeer gaat het water richting het Lauwersmeer. Inmiddels dalen ook de waterstanden van het Leekstermeer langzaam.

Aan het eind van woensdagmorgen viel het gemaal bij de Tolberter Petten uit. Daarom wordt daar noodbemaling ingezet. Het waterschap werkt aan een permanente oplossing.

Inspecties van kades

Door alle neerslag is de grond verzadigd. Dat geldt ook voor dijken en kades langs watergangen. Daarom inspecteert het waterschap de dijken en kades regelmatig om te controleren op schade door afkalven en mogelijke verzakkingen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !