ACHTERGOND: Mädi Cleerdin staat verkiesbaar als voorzitter van de Rooie Vrouwen

In alle rumoer dezer dagen wordt welhaast ‘n verkiezing over het hoofd gezien. Mädi Cleerdin is een van de twee kandidaten voor het voorzitterschap van de Rooie Vrouwen in de PvdA. Tijdens een landelijke bijeenkomst op 20 maart kiezen de Rooie Vouwen hun nieuwe voorzitter. Cleerdin: “Als ik ergens voor sta dan ga ik daar ook helemaal voor.”

Ze woont tegenwoordig in Baflo, dat zo voor Zuurdijk inruilde. Jarenlang is ze actief in de PvdA, als afdelingsbestuurder, als raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van De Marne en nu nog raadslid van Het Hogeland. De ogenschijnlijk wat bescheiden overkomende Cleerdin is een tijger als het gaat om het brede onderwerp emancipatie. Ze is actief als lid van een denktank van de Sociaal-Economische Raad, dat machtige adviesorgaan. Sinds 2018 is ze voorzitter van de biljartvereniging Het Achterdeel. En lid van het algemeen bestuur van de Rooie Vrouwen. Dat is de voorzetting van de oude Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs uit de eerste emancipatiegolf met als hoogtepunt het vrouwenkiesrecht na de Eerste Wereldoorlog. Deze bond werd onder invloed van de tweede feministische golf – met de nadruk op gelijkheid van vrouwen en mannen – in 1976 gemoderniseerd tot de Rooie Vrouwen in de PvdA. Het is een netwerkorganisatie die in de partij streeft naar gelijkheid van mannen, vrouwen en andere identiteiten in een samenleving die gebaseerd is op vrijheid en gelijkheid in verscheidenheid, zoals het op de website wordt omschreven.

“En dan zijn weer schandalen nodig om dit onderwerp op de agenda te krijgen”

Mädi Cleerdin: “Er is nog heel veel te doen. Een heel alledaags voorbeeld. We hadden voor de biljartclub twee internationale toppers uitgenodigd voor een demonstratie toernooi. Een man en een vrouw. Iedereen ging er zo maar vanuit dat het honorarium van die twee aanzienlijk verschillenden en dat dit normaal is. Ik heb het aan de orde gesteld en dan vindt iedereen het geen probleem dat deze vrouw hetzelfde honorarium krijgt als de mannelijke topper. Het is de vanzelfsprekendheid in ongelijke behandeling, daar gaat het me om.” Ze wijst op wat er allemaal onder het tapijt vandaan komt als het gaat om seksuele intimidatie op de werkplek. “We weten dat dit gebeurt en dan zijn er toch weer schandalen nodig om dit onderwerp op de agenda te krijgen.”

Waarom nu de ambitie om voorzitter van de Rooie Vrouwen te worden? “Ik wil de Rooie Vrouwen zichtbaarder maken. De organisatie moet een officiële status krijgen binnen de PvdA om de feministische punten in de fractie van de Tweede Kamer, in de afdelingen, in de gehele partij erkend en benoemd te krijgen. Dat gebeurt wel, maar nog niet sterk genoeg. Ik beschik over een groot netwerk en ik kan met korte lijntjes werken, direct met mensen in contact treden. Ik ben heel informeel maar ik kan ook een studiedag of een congres voorzitten.” Ze denkt even na: “Een heel belangrijke eigenschap van me is de strijd om gelijke kansen, dat is me op het lijf geschreven. Als ik ergens voor sta dan ga ik er ook helemaal voor.”

“Ik doe dingen altijd op mijn eigen unieke wijze, vanuit mijn hart coachend”

De tegenkandidaat is Lydia Hofman uit Amsterdam. Waarom is Cleerdin zoveel beter dan zij? Cleerdin: “Dit ga ik dus niet doen, hè. Ik ga me niet afzetten tegen Lydia. Ik wil gekozen worden voor wat ikzelf ben. Ik kan mensen verbinden en ik deins niet terug bij tegenslagen. We hebben de Hedy ‘d Ancona leergang ontwikkeld en opgezet, met als doel feministische vrouwen te inspireren en enthousiasmeren om politiek actief te worden. Ik heb de deelnemers zien groeien in de loop van de leergang. Er ging in de organisatie iets mis en dan beschik ik over het vermogen om toch weer snel te kunnen inspringen, ik ben daar niet bang voor. Ik doe dingen altijd op mijn eigen unieke wijze, vanuit mijn hart coachend, met sterk gevoel voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, en bovenal vanuit mijn intuïtie. Ik wil samen de strijd aangaan om een einde te maken aan seksistische onderdrukking en vanuit het feminisme te blijven strijden voor gelijke rechten van verschillende genders (LHBTIQ) binnen onze samenleving. Dat is mijn doel en er valt nog veel te doen.”

Cleerdin bezit een fijnzinnig gevoel voor humor, het gevoel om te kunnen relativeren

Hoe dat ook afloopt, in ieder geval missen we straks een raadslid dat onderwerpen als basisinkomen voor iedereen, werken met behoud van de bijstandsuitkering ter sprake brengt. Eén onderwerp steekt er boven uit. Cleerdin stelde aan de orde dat er voor armoedebestrijding een regeling hier, een regeling daar, een voorziening extra, een aandachtspunt erbij wordt ingesteld. Een jaar geleden vroeg ze zich af of het niet verstandig zou zijn eens te bekijken wat dit groeiende bos aan regelingen nou werkelijk voor effect heeft, of ze bewerkstelligen waarvoor ze bedoeld zijn. Even nadenken over wat er wordt gedaan en of dat verstandig is. Nog een niet geheel onbelangrijk detail: Cleerdin bezit een fijnzinnig gevoel voor humor, het gevoel om te relativeren. Dat is nooit weg, voor de Rooie Vouwen.

Berto Merx

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !