Belastingservice voor Minima in Het Hogeland

HET HOGELAND – Mensen met een laag inkomen kunnen zich ook dit jaar aanmelden voor de gratis belastingservice, die de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum Gr., Mensenwerk Hogeland en Biblionet Groningen gezamenlijk organiseren.

De Belastingdienst verzoekt om vóór 1 mei 2022 de aangifte inkomstenbelasting over 2021 in te dienen. Behalve deze aangifte kan men ook worden geholpen bij de Toeslagen en eventueel verzoek om kwijtschelding Gemeentelijke Heffingen en Waterschapslasten. De hulp is bedoeld voor inwoners in de gemeente Het Hogeland met een laag inkomen (tot 120% van het bijstandsniveau).

Wanneer, waar en wat meenemen

In maart en april worden de aanmeldingen afgehandeld. Mensenwerk Hogeland doet dat in 4 bibliotheken:

Winsum (7 maart 11.00 -13.00 u), Bedum (7 maart  13.30 – 15.30 u), Uithuizen (21 maart en 4 april: 11.00 – 13.00 u ) en Leens (22 maart en 5 april: 14.00 – 16.00 u).

Verder kan de hulp ook digitaal (computer) of op 19 april in het kerkgebouw De Poort in Winsum plaatsvinden.

Indien nog nodig vindt alle hulp plaats met inachtneming van de RIVM-richtlijnen (Corona).

Verder is het van belang dat u een uitnodigingsbrief Belastingdienst, brief met een machtigingscode en een actieve DigiD met wachtwoord van uzelf en van uw eventuele fiscale partner meeneemt.

Deze is ook nodig voor eventuele mutaties van de Toeslagen. Heeft u geen actieve DigiD laat dat dan weten. Tenslotte nog de jaaropgaven, loonstrook/uitkeringsspecificatie enz.

Aanmelden

Mensen die gebruik willen maken van het hulpaanbod kunnen zich melden bij Henk Wolters telefoon 06-23672464 of e-mail henkwolters@kpnmail.nl onder vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en de wijze waarop men geholpen wil worden: in de bibliotheek, digitaal (computer) of in De Poort in Winsum.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !