Kandidaat-raadslid Gerard ten Brink (VVD): Onderhoud van infrastructuur en groen moet beter

Het afgelopen najaar hebben we als VVD een bewonersonderzoek gedaan om een goed gedragen basis te hebben voor het verkiezingsprogramma. Met stip op één bij de verbeterpunten staat het slechte onderhoudsniveau van de wegen, stoepen, fietspaden en het openbaar groen. Voor de VVD een reden om dit voor de komende periode als een prioriteit te bestempelen.

Voor ons komt deze uitslag eerlijk gezegd niet als een complete verrassing. Wij hebben veel gesprekken met inwoners en dit is een onderwerp wat vaak genoemd wordt. Daarnaast zien we in onze eigen woondorpen in de zomer ook het onkruid overal verschijnen en gebruiken wij ook de wegen die onderhoud nodig hebben. De medewerkers van de buitendienst valt overigens niets te verwijten. Zij hebben het ook maar te doen met de middelen die het gemeentebestuur beschikbaar stelt.

In het voorjaar van 2021 heeft de gemeenteraad de beleidsplannen voor het groen- en wegenonderhoud vastgesteld. Het college van B&W neemt echter geen structureel budget op in de begroting. Hierdoor is het onderhoud van de infrastructuur en groen in feite een sluitpost op de begroting.

Als VVD pleiten wij ervoor dat er jaarlijks, dus structureel, voldoende budget opgenomen wordt in de begroting. Het onderhoud van groen en infrastructuur is immers een kerntaak van de gemeente. Dit moet gewoon op orde zijn. Al was het alleen maar om de verkeersveiligheid te waarborgen en gastvrijheid uit te stralen richting de mensen die onze gemeente bezoeken.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !