PODIUM: “De gemeente aan zet om kosten jeugdzorg te beheersen”

Met de verkiezingen van de  gemeenteraad op 16 maart in zicht bieden we de politieke partijen de vrijplaats Podium. Het is de plek om aandacht op zichzelf te richten. Er geldt één beperking: smaad en laster zijn niet toegestaan. De redactie van de website houdt zich het recht voor zo nodig stukken in te korten.

De gemeente aan zet om kosten jeugdzorg te beheersen

In 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugd bij gemeenten neergelegd in de Jeugdwet. Het budget werd fors gekort terwijl de vraag naar jeugdhulp is toegenomen. Dit leidde ertoe dat het college van de gemeente Het Hogeland in de begroting van 2021 een zogeheten ‘budgetplafond’ heeft ingesteld. Mario Meijer van VVD Het Hogeland: “Dat signaal naar Den Haag was begrijpelijk maar in strijd met internationale verdragen waaronder het Kinderrechtenverdrag. De gemeente mag simpelweg om die reden jeugdhulp niet weigeren.”

Gemeenten kwamen voor een goede uitvoering van de jeugdzorg structureel geld tekort. Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben toen afspraken gemaakt om extra middelen beschikbaar te stellen in 2021 en 2022. Uit onderzoek bleek onder meer dat de stijgende kosten niet werden veroorzaakt door toenemende instroom maar door achterblijvende uitstroom. Meijer: “Nu er extra geld vanuit het Rijk is bijgekomen ligt de bal bij de gemeente en is de vraag hoe het nieuwe college zelf de kosten gaat beheersen. Er zijn maatregelen getroffen maar het kan volgens mij beter.” Het uitgangspunt in de wet is dat de verantwoordelijkheid, voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen, in de eerste plaats bij de ouders ligt. Dit betekent volgens Meijer dat de inzet van jeugdhulp ertoe moet leiden dat ouders uiteindelijk weer op eigen kracht verder kunnen: “De praktijk is echter weerbarstiger. Elk geval is maatwerk en de professional moet ook de ruimte krijgen om dat te kunnen bieden. Echter wordt er, indien een dure maatwerkvoorziening voor bepaalde tijd wordt toegekend, nog te weinig tussentijds door de gemeente geëvalueerd. Ook wordt de duur van een toegekende voorziening, vaak op advies van de jeugdhulpaanbieder, regelmatig verlengd. Op deze manier creëer je zorgafhankelijkheid en stijgende kosten. Ook moet het hoppen van de ene naar de andere zorgaanbieder zoveel mogelijk worden voorkomen. Uiteindelijk draait de gemeente voor deze extra kosten op. Kortom, kijk goed naar dat uitgangspunt in de wet, pak de regie als gemeente en zorg voor een goede doorstroom.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.