Open brief van bezorgde voedselmakers

Het leek de afgelopen jaren allemaal zo normaal, gezond en betaalbaar voedsel, een fornuis om op te koken en warm bij de kachel zitten als het buiten koud was. Hoe snel kan het veranderen in de wereld, de oorlog in Oekraïne laat ons plotseling merken hoe kwetsbaar we zijn geworden. Vooral de mensen met een kleine beurs gaan merken hoe linkse partijen en gifgroene coalitiepartijen hun achterban nog dieper in de financiële problemen hebben geholpen en nog steeds niet van plan zijn om het tij te keren.

Er wordt maar liefst 35 miljard geïnvesteerd om niet haalbare doelen van stikstofarme natuur te realiseren in 18.000 hectare Natura 2000 gebieden. Er wordt dus voor 1 hectare Natura 2000 gebied 55.555.555 Euro uitgetrokken. Niet voor betaalbaar voedsel, niet voor ouderen, niet voor starters, niet voor ondernemers na de coronacrisis, niet voor voldoende huizen en niet voor betaalbare energie, maar voor een op voorhand onhaalbaar doel.

Dit alles gaat niet alleen maar ten koste van de burgers die het minst verdienen, maar ook ten koste van boerenbedrijven. Onteigening voor familiebedrijven aan de randen van Natura 2000 gebieden ligt op de loer weer minder ruimte om voedsel op te kunnen produceren. En dat alles voor luttele grammen stikstofdepositie waar nog niet eens bekend van is of ze wel van de landbouw afkomstig zijn, terwijl ze net over de grens honderden grammen acceptabel vinden.

Dat het ook slecht in die gebieden kan gaan omdat NB organisaties hun (wan)beheer voeren wordt nooit benoemd vanuit het linkse kamp. Ook hoor je ze met geen woord over de natuur die het juist dankzij boeren geweldig doet.

Betaalbare energiebronnen worden afgesloten om er windmolens en zonnepanelen en erger nog, de hobby van Groen Links, zwaar vervuilende biomassacentrales voor in de plaats te krijgen. Het zijn niet de boeren die er de oorzaak van zijn er niet gebouwd kan worden, het is de linkse kliek die niet wil tornen aan de gestelde onhaalbare kritische depositiewaarden die ervoor zorgt dat de hele bouw stilgelegd is.

Zelfs nu het duidelijk is geworden dat we afstevenen op een enorme humanitaire ramp die honger en schaarste over de gehele wereld gaat veroorzaken nemen de linkse activisten geen gas terug. Het kapot maken van boerenbedrijven lijkt een groter doel te zijn dan het zorgen voor betaalbaar voedsel in de schappen. Nu de humanitaire hulp aan Oekraïne toeneemt, wordt al pijnlijk duidelijk dat de voedselbanken ook tekorten gaan krijgen en mensen niet meer kunnen bedienen.

Klimaatdoelen zijn voor de linkse kerk klaarblijkelijk nog steeds belangrijker dan betaalbare energie voor de mensen met de kleinste beurs. Bejaarden en minima zitten al letterlijk in de kou omdat ze hun energierekeningen niet meer kunnen betalen.

Met het decimeren van de boeren en het kapotmaken van hun familiebedrijven verdwijnt er ook veel werkgelegenheid van de toeleverende bedrijven. Dit is een aanslag op de leefbaarheid van het platteland.

Het wordt weer tijd voor een stuk gezond verstand in de politiek, het eerste signaal kan al afgegeven worden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Links heeft laten zien het pluche serieuzer te nemen dan haar eigen achterban. Tijd om links en de regeringspartijen deze verkiezingen links te laten liggen zodat er niet nog meer schade aan het platteland aangericht wordt en als signaal te kiezen voor een lokale partij zodat de Haagse invloed niet langer door kan etteren in de gemeentepolitiek.

Uw bezorgde voedselmakers van het Hogeland

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.