Gedeputeerde Hamster opent ervenproject Mooi Heem

UITHUIZEN – Agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk is gestart met een driejarig project om Noord-Groninger erven te vergroenen. Vandaag plantte Johan Hamster, gedeputeerde van de provincie Groningen, samen met Geert Bos, voorzitter van Wierde & Dijk, en erfeigenaar Klaas Nienhuis-Roebroek een lindeboom op een erf bij Uithuizen. Lindebomen horen op boerenerven thuis. Ze maken het landschap aantrekkelijk en trekken veel insecten aan.

Met het project Mooi Heem helpt Wierde & Dijk erfeigenaren in het buitengebied, zowel van boeren als burgers, met het vergroenen van hun erf. Johan Hamster, gedeputeerde van de provincie Groningen, is blij met het initiatief. “Bomen en planten leveren een grote bijdrage aan het klimaat, biodiversiteit en een mooie, gezonde leefomgeving. Groene erven zijn daar een belangrijk onderdeel van.” De provincie maakt het project financieel mogelijk dankzij een bijdrage uit het programma Bos en Hout. Ook de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland, Wierde & Dijk en Toukomst, een initiatief van het Nationaal Programma Groningen, dragen bij.

Workshop Mooi Heem

Mooi Heem wil eigenaren met andere ogen naar hun erf laten kijken. Belangrijk onderdeel zijn de workshops. Geert Bos, voorzitter van Wierde & Dijk: “We willen erfeigenaren informeren en stimuleren. Tijdens de workshop krijgen deelnemers theorie- en praktijklessen, een tuinadvies op hun eigen erf en een financiële bijdrage voor de aankoop van streekeigen beplanting en andere natuurmaatregelen.” Op 20 april 2022 gaat de eerste van een reeks workshops van start. Doe mee, nodigt Bos erfeigenaren uit. “Voor meer informatie of opgave kun je terecht op onze website www.wierde-en-dijk.nl.” Naast de workshops organiseert Wierde & Dijk de komende periode lezingen en excursies, en brengt Mooi Heem in kaart welke flora en fauna voorkomt op Noord-Groninger erven. “Natuurkenners gaan na welke soorten broedvogels, planten, zoogdieren en insecten op erven leven.”

Nieuwe linde op boerenerf

De linde schittert op een mooie plek op het boerenerf van Klaas en Annemarie Nienhuis-Roebroek. De aanwinst komt als geroepen. “Anderhalf jaar geleden namen we de boerderij van mijn vader over. Helaas zijn laatst door de hevige storm meerdere bomen en struiken geveld. Onder meer een wilg en vier meidoorns zijn gesneuveld”, vertelt Annemarie Nienhuis-Roebroek. De familie is lid van Wierde & Dijk en enthousiast over het ervenproject. Ze gaat zelf aan de slag op haar erf en heeft zich aangemeld voor de workshop in april. “Ons erf kampte met achterstallig onderhoud. Ik wil het erf opnieuw inrichten. De workshop helpt mij op weg.”

Streekeigen beplanting

De keuze voor een lindeboom is niet voor niets. Mooi Heem maakt zich sterk voor streekeigen beplanting. Dat zijn bomen en struiken die van nature in het landschap thuishoren. “Lindebomen staan vaak op oude boerenerven. Ze dienen als knot- of leiboom aan de west- en zuidzijde van de boerderij als zonwering”, legt Bos uit. Behalve cultuurhistorisch en landschappelijk is de linde een bodemverbeteraar en trekt de bloesem veel insecten aan. Een bloeiende linde geurt bovendien heerlijk en kan heel oud worden. Nienhuis-Roebroek ziet graag meer natuur op haar erf. “Landbouw is meer dan alleen producten telen. Op ons land verhogen we de biodiversiteit. Dat doen we met akkerranden en ons vogeltjesland, maar straks ook op ons erf met nieuwe streekeigen bomen en struiken, en andere natuurmaatregelen. Hopelijk komen er veel vogels, insecten en andere dieren op af.”

Boeren en burgers

Wierde & Dijk zet zich in voor de bescherming van natuur en landschap in Noord-Groningen. Bos: “Onze vereniging wordt gedragen door streekbewoners, zowel agrarische leden als burgerleden. Wat ze bindt, is hun liefde voor het landschap. De afgelopen jaren hebben we meerdere projecten uitgevoerd op het gebied van akker- en weidevogelbeheer, agrarisch landschappelijk bouwen, rietsloten en landschapselementen als dijken en kolken.”

Foto: Met het planten van een lindeboom opent Johan Hamster (midden), gedeputeerde van de provincie Groningen, samen met Geert Bos (links), voorzitter van Wierde & Dijk, en erfeigenaar Klaas Nienhuis-Roebroek (rechts) het ervenproject Mooi Heem.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.