Bestemmingsplan De Kleine Plantage ter inzage

EENRUM – Het college van b. en w. heeft besloten om het ontwerp bestemmingsplan De Kleine Plantage in Eenrum zes weken ter inzage te leggen. Onder andere omwonenden kunnen reageren op het plan door een zienswijze in te dienen.

Van 22 januari tot en met 6 maart heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Hierop zijn geen inspraakreacties van omwonenden op binnengekomen.

Het bestemmingsplan De Kleine Plantage beoogt de bestemming te wijzigen van ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ zodat op het terrein van de kwekerij De Kleine Plantage in Eenrum (Handerweg 1) 9 woningen kunnen worden gerealiseerd en één bedrijfswoning wordt getransformeerd naar een woning. Het initiatief is tot stand gekomen vanuit Stichting Vormen en Wonen en voorziet in de vraag naar woningen in Het Hogeland. De woningen zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen samen op één locatie: jongeren, ouderen, alleenstaanden, samenwonenden, werkenden en niet werkenden.

Daarnaast is er aandacht voor de uitstraling van het woonerf. De kenmerkende sfeer van de huidige kwekerij wordt in de nieuwe plannen behouden en versterkt. De woningen worden als één woongemeenschap met elkaar verbonden en omgeven door één grote tuin met hagen en verschillende bomen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.