Stipendium voor onderzoek naar het cultureel erfgoed van Stichting Oude Groninger Kerken

GRONINGEN – In 2022 wordt een begin gemaakt met het Titus Stipendium, geïnitieerd door een alumnus Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen met als doel het cultureel erfgoed van de Stichting Oude Groninger Kerken te bestuderen en in brede kring onder de aandacht te brengen.

Dit voorjaar zal een oproep worden verspreid onder pas afgestudeerde masterstudenten om een onderzoeksproject aan te dragen dat de kennis over het cultureel erfgoed van de stichting vergroot. Het belangrijkste doel van het Titus Stipendium is enerzijds het ondersteunen van onderzoek naar het erfgoed van de Stichting Oude Groninger Kerken, waarbij de voorkeur uitgaat naar roerend erfgoed zoals bijvoorbeeld meubilair en kerkzilver. Anderzijds is het stipendium bedoeld om jonge talentvolle onderzoekers (tot dertig jaar) de mogelijkheid te geven hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen en zo een springplank te bieden die kan leiden tot andere, wellicht grotere onderzoeksprojecten.

Het onderzoeksproject De Stichting Oude Groninger Kerken werkt voor het Titus Stipendium nauw samen met de Rijksuniversiteit Groningen, waarmee de stichting al jaren goede banden onderhoudt. Het stipendium zal eens in de twee jaar worden toegekend. Een adviescommissie bestaande uit drs. Patty Wageman, directeur Stichting Oude Groninger Kerken, dr. Tino Mager, Assistant Professor History and Theory of Architecture and Urbanism Rijksuniversiteit Groningen en prof. dr. Titus M. Eliëns, voormalig hoofd collecties Kunstmuseum Den Haag en em. hoogleraar Industriële Vormgeving in relatie tot de Kunstnijverheid Universiteit Leiden, zal de inzendingen beoordelen.

Het stipendium bedraagt € 15.000,- voor de duur van het onderzoek (zes maanden) en de voorbereiding van de publicatie (één maand). De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in een artikel voor het tijdschrift Groninger Kerken. Daarnaast zijn andere vormen van bekendmaking zoals een lezing, een blogpost of een andere met de adviescommissie overeengekomen wijze van presenteren mogelijk en heel welkom. Het is bovendien wenselijk dat de ontvangers van het stipendium hun bevindingen op een passende wijze publiceren voor een breder wetenschappelijk publiek.

Het Titus Stipendium wordt over een periode van tien jaar elke twee jaar toegekend. De aftrap van het stipendium is dit voorjaar. Het eerste onderwerp kan gericht zijn op het actuele onderwerp slavernijverleden in relatie tot de Groninger kerken, maar het is ook mogelijk zelf een onderzoeksonderwerp aan te dragen. Door het Titus Stipendium kan het onderzoek naar de Groninger kerken in hun cultuurhistorische context en in een Europees verband verder gestimuleerd worden.

Foto: Kerk Zuidwolde

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.