Onderdendam ( Gr. ) Donderdag 21 April 2022 , 05u45 ( Zomertijd ):

“ O- wind. Windkracht 3. Een gemene koude wind waait over de brug, wanneer ik met onze hond Nantske daar postvat. Het is helemaal helder als ik tenminste de paar strepen loodgrijze lucht in het oosten niet meereken. In het zuidwesten staat hoog aan de hemel een halve maan, met de kromming naar links. Ik kijk naar een zich ontluikend ochtendgloren in de bijna klassieke vorm. Een dun streepje helrood dat zich schurkt aan de horizon. Daarboven rozerood overgaand in heel zacht geel, dat moeiteloos verdwijnt, zonder enig spoor van groen overgaand in teerblauw. Er beweegt een wit licht in de ligboxenstal van Wouda, de boerderij aan de Fraamweg, zeker twee en halve kilometer van waar ik sta. Ze hebben daar een ronde mesttank die van verre opvalt en een veertig meter hoge eigen windmolen. Het is duidelijk, daar worden de koeien gevoerd. Hoog in de lucht, zo klein als een speldenknop een verkeersvliegtuig, nauwelijks te zien. Het is nog schemerig , pas over ruim drie kwartier komt de zon op. Het is fris maar minder koud dan gisteren. Ik schat een graad of drie boven nul. Ik hoor een meerkoet ‘tikken ‘. Dat geluid ontstaat door de twee snavelhelften tegen elkaar te slaan. De vogel moet zich ergens rechts van de brug ophouden. Echt zien kan ik hem niet. Ik ben klaar hier voor mijn gevoel, ga de brug af en kom met onze hond nog aan de lijn op het schelpenpad. De jonge zesjarige es [ Fraxinus excelsior L. ] in de berm daar, staat in bloei. De bloesem van essen ziet er raar, bijna prehistorisch uit. Lijkt nog het meest op een klein soort zwarte broccoli. Heel anders dan de meeste bloemen. Geen kroonbladeren, zoals eerder hier gemeld. Achter me zijn de merels [ Turdus merula L. ]  al aan het jubelen. Dat was ook al zo, toen ik wakker werd om half vijf. Ik zet de eerste stappen op mijn wandelpad. Laat Nantske  vrij.

Hondentaal

Er vliegt al een aalscholver [ Phalacrocorax carbo L. ] rond. Het blijkt een oefenrondje te zijn om de spieren op te warmen. Heel scherp steken de drie bomen waar de aalscholvers de nacht doorbrengen tegen het steeds meer rode ochtendgloren af. Het merendeel lijkt nog  te slapen. Ik tel er minstens twintig. In de winter zag ik er soms wel veertig. Een smient [ Anas penelope L. ] maakt ook een rondje. In de Kardingemaar is  een grote groep smienten actief  die ik in het donker altijd hoor babbelen met elkaar. Hoge fluitgeluiden maken ze. Het grootste deel van een etmaal zijn ze bezig met gras te  eten. Ze hebben een snelle stofwisseling. Wanneer zo’n groep aan de walkant aan het foerageren is, houden een paar vogels de wacht aan de rand. Om te kijken of er vijanden in de buurt zijn. Een procedé dat je ook wel bij ganzen ziet of kuddes grazende viervoeters. Ik sla de hoek om en kuier naar het zuiden. Links in de wei loopt een smal spoor door het gras. Het zou een ( verwilderde ) huiskat kunnen zijn. Een grote volwassen zwarte kraai [ Corvus corone L. ] zit in de laatste struik van de rij meidoorns. Zodra we zijn veiligheidsring instappen vliegt hij op en zeilt heel laag over de wei links weg . Nantske begint te blaffen. Het klinkt schel. Betekent in hondentaal ‘Alarm’..  Ik draai me om. De Onbekende Wielrenner met de Grote Rugzak komt aangesneld. Groene fluorescerende helm op. Oranje jasje aan vandaag. Heeft waarschijnlijk nachtdienst gehad. Maakt terwijl hij voorbij racet , een groetgebaar. Nantske blaft hem na. Maar zij wordt oud. Vroeger zou zij als een gek de achtervolging hebben ingezet. De kraai van zojuist voegt zich bij een stel kraaien een meter of twintig voor mij. Gulzig kijk ik naar ze. Kraaien kunnen echt dansen. Ze lijken een soort van Franse hofdans uit te voeren. Dan stoppen ze abrupt . Drie van hen gaan op de wieken. Nemen snel hoogte en zodra ze op vijftien meter hoog  zijn, vliegen ze naar het zuiden, de loop van het pad volgend. Nantske begint opnieuw te grommen. Het object van haar verontwaardiging is nu de grijze vuilcontainer van de Haver, die links van het pad in de wei staat. Ze begint keihard te blaffen en te dansen. Honden reageren op stilstaande objecten alsof deze bezield zijn. Ze beschouwen zo’n vuilnisbak ook als een hond. En een hond die stilstaat , heeft in hun lichaamstaal agressieve bedoelingen. Het heeft geen zin mijn hond nu toe te spreken. We lopen naar mijn keerpunt , terwijl Nantske nog steeds hard blaft. Dan wordt het stil. We zijn de ‘ grijze hond ’op nog geen meter genaderd. Ze ruikt even. En dan is ze gerust gesteld. Dat blaffen heeft wel een kraai gealarmeerd die bij de ingang van de ree naar boerderij de Haver in de linker esdoorn [ Acer pseudoplatanus L. ] zit. Die vliegt op. Maar komt even later weer terug. Twee kraaien voegen zich bij hem. Ik vind het wel goed, draai me om en ga op de terugweg.

Krankzinnigeninstituut

Steeds meer vogels worden nu actief. Drie aalscholvers vliegen uit. Aanvankelijk rommelen ze in de lucht wat om elkaar heen. Ik snap eerst niet wat ze bezielt. Maar dan wordt duidelijk wat ze aan het doen zijn. Ze zoeken een manier om een formatie te vormen. Dan gaan ze achter elkaar in een strakke lijn vliegen. Verdwijnen richting het zuidwesten. Boeiend is het om te zien hoe dieren al doende een oplossing voor een probleem vinden. Ik ben al op driekwart van het lange stuk en krijg de ‘huiskraai ‘in het oog , van de familie die ik al jaren volg. Hij zit op het roestige toegangshek bij de ingang van het derde perceel van Rozeboom, de wei met het ‘Bultje ‘. Denk, terwijl ik de hoek omsla hoe voorspelbaar zo’n ochtend soms is. Maar moet dan vreselijk grinniken. Zo niet keihard lachen. Hoe is het mogelijk dat ik zoiets kan zeggen terwijl ik, voordat ik aan de wandel ging, nog even snel de opening van het Dagblad van het Noorden van vanochtend las. We weten zo langzamerhand wel dat de wereld een groot krankzinnigeninstituut is maar dit slaat werkelijk alles. Zorgverzekeraars als Achmea , VGZ, CZ en Menzis die niets anders doen dan mensen aanraden zo gezond mogelijk te eten ’ beleggen gezamenlijk voor 8,5 miljoen euro in McDonalds, Kentucky Fried Chicken en Burger King. Zij zijn het bovendien die nu al waarschuwen dat de volgende gezondheidscrisis, obesitas of veel te veel overgewicht wordt bij kinderen. Veroorzaakt door het eten vanaf jonge leeftijd van fastfood. Eten dat vet maar goedkoop is. Arme luis- vreten. Zijn jullie daar nog?…………………………………( wordt vervolgd )

Iedere ochtend tussen 04u00 en 07u00 doet Kees Willemen, journalist en (politiek ) tekenaar uit Onderdendam (Gr.) een ‘Winkelhaakje ‘. Dat is een wandeling van ongeveer 25 minuten met zijn hond Nantske ( een elf jaar oude Golden Retriever –jachtlijn ) aan de oostkant van het Boterdiep in Onderdendam, een klein dorp van 595 inwoners , 14 kilometer ten noorden van de stad Groningen. Dit is al weer de zevende jaargang van ‘ De winkelhaak ’.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.