Huurgarantie voor bibliotheek Uithuizen

UITHUIZEN – De gemeente staat 10 jaar garant voor de huur van de bibliotheek in Uithuizen die naar de Blink wordt verplaatst. Het gaat om de garantie voor een bedrag van 30 duizend euro jaarlijks waar de gemeenteraad mee akkoord ging.

De verplaatsing van de Schoolstraat naar de Blink is nodig omdat het huidige gebouw niet zo geschikt is voor de verdere ontwikkeling van de bieb naar een ontmoetingsplaats en een plek om kennis en informatie te delen met andere inwoners. Biblionet Groningen zet zich in, aldus de toelichting, voor het voorkomen van laaggeletterdheid, het bevorderen van digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen voor alle inwoners van de provincie Groningen. Alle activiteiten, producten en diensten van Biblionet dragen bij aan deze visie. Feitelijk sluit dit naadloos aan op de visie zoals die door college en raad verwoord is.

Voor de doorontwikkeling van een toekomstbestendige bibliotheek in Uithuizen is het wenselijk deze te verhuizen naar een centraal gelegen plek waar verschillende activiteiten tegelijk kunnen plaatsvinden: “De huidige bibliotheek is voor het uitvoeren van maatschappelijke en educatieve activiteiten, zoals het Taalhuis, digitale cursussen en diverse spreekuren is de bibliotheek niet goed toegerust. Het is passen en meten om activiteiten in te plannen want er zijn geen afgeschermde ruimtes. Een bibliotheek midden in het centrum van Uithuizen biedt een mooie kans de platformfunctie van de bibliotheek verder uit te bouwen, zodat inwoners de bibliotheek nog meer gebruiken als een plek om kennis en informatie te delen met andere inwoners.”

Vestiging van de bibliotheek op de Blink 3c naast drogisterij Kruidvat, levert een bijdrage aan de doelstelling van de centrumontwikkeling Uithuizen In het verlengde van de vorige argumenten “snijd het mes hier aan twee kanten”. Niet alleen krijgt de bibliotheek met de vestiging aan de Blink een centrale plek in Uithuizen tussen de overige voorzieningen in het kernwinkelgebied, ook voegt het een publiekstrekkende functie toe aan het kernwinkelgebied. Hiermee draagt het bij aan de aantrekkingskracht van het centrum en wordt extra reuring gecreëerd, aldus B&W.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.