Roeken opgepast: de gemeente gaat inventariseren

HET HOGELAND – “Het is de rol van gemeente en provincie de leefomgeving voor mens én dier zo prettig mogelijk te maken,” zegt het gemeentebestuur. In Het Hogeland wonen veel roeken. De roeken in de bebouwde kom kunnen zorgen voor overlast. De gemeente en provincie zetten zich in om de roekenoverlast te verminderen. “De roek heeft een goede plek nodig om te leven, net als de inwoners van Het Hogeland.”

Daarom start Witteveen groenprojecten en advies een verkennend onderzoek. De gemeente roept inwoners van Het Hogeland op hieraan bij te dragen. Dit kan door alle broedlocaties van de roek te melden via: hethogeland.nl/roeken. Dit geeft een goed beeld van waar de roeken precies leven en helpt bij de vormgeving van het plan van aanpak.

Vanaf de maand maart tot en met juli is het broedseizoen en juist dan maken de dieren veel geluid. Onderling onderhouden ze uitgebreide communicatie over voedsel en sociale aangelegenheden. Klachten van inwoners spitsen zich toe op slapeloosheid vanwege het roekengekras dat om vijf uur in de ochtend begint. Opritten van stoepen zijn bezaaid met takjes. Kiezelstenen vallen uit de lucht, net als de poep. Ramen, garagedeuren en stoeptegels zitten vol uitwerpselen. Ook ontvangt de gemeente meldingen van verminderde opbrengst van zonnepanelen doordat er poep op de panelen zit, aldus de gemeente.

De roek is een beschermde vogel. In Europa zijn alle vogelsoorten beschermd. De mate van bescherming varieert. Het uitgangspunt is het behouden van de roek. Op landelijk niveau neemt het roekenaantal af en gaat het niet goed met de soort. Alleen lokaal, in plattelandsgebieden als Het Hogeland gaat de soort juist vooruit. Van nature komt de roek voor op het platteland en dan het liefst op vochtige akkers. Ze nestelen zich daar in bomen die tussen de akkers staan. Maar met de groeiende schaalvergroting in de landbouw zijn veel bomen en bosjes gekapt. Hierdoor zijn er minder plekken om te schuilen of te nestelen. Dus zoekt de roek steeds vaker de beschutting van de bebouwde wereld op.

Mensen verwarren roeken, kauwen en kraaien. Kauwen zijn een slag kleiner dan de roek. Zij leven in holen, onder zonnepanelen en onder dakpannen. Kraaien leven solo, zij hebben altijd één nest in een boom. De roek is een zwarte vogel en heeft grote, kale snavel. Ze leven in groepen en zitten altijd hoog in de boom, vaak met meerdere nesten. Welke vogel de overlast veroorzaakt heeft invloed op de mogelijkheden om de dieren te verhuizen.

De provincie Groningen kan een ontheffing verlenen om roeken te verhuizen. Zo’n ontheffing is nodig omdat de roek een beschermde diersoort is. Als het goed gaat met de voorplanting is er meer kans op een ontheffing. Deze geeft de provincie alleen af op basis van een zorgvuldig opgesteld plan dat blijkt geeft van goede andere verblijflocaties voor de roek. Witteveen groenprojecten en advies Op dit moment verkent het adviesbureau de verblijfslocaties van de roeken in de hele gemeente Het Hogeland. Het gaat om de plekken waar de roek overlast veroorzaakt en ook waar niet. Daarvoor heeft de gemeente hulp nodig. “Het melden leidt niet direct tot actie. Het draagt wél bij aan een compleet overzicht van waar de roeken leven. Dit helpt het adviesbureau om vorm te geven aan het plan van aanpak om overlast te verminderen. Geef daarom de plekken waar de roeken wonen aan de gemeente door.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.