Gemeente wil proef ‘Tijd voor Toekomst’

HET HOGELAND – Het college wil een aanvraag indienen bij Nationaal Programma Groningen voor een proef ‘Tijd voor Toekomst’ voor tweeënhalf jaar. Dit project is gericht op verbetering van toekomstkansen voor kinderen.

De provincie Groningen geldt als de meest kansarme provincie van Nederland. Het hoofddoel van Tijd voor Toekomst is een kansrijke generatie Groningers op te laten groeien zodat de jongste generatie Groningers dezelfde kansen krijgen als de kinderen in de rest van Nederland. Dit is een uitgebreide aanpak die een aantal jaren duurt. In meerdere gemeenten in de provincie is of wordt binnenkort gestart met de proef.

De ambitie is een verrijkte schooldag provinciebreed te realiseren. Het Hogeland wil Tijd voor Toekomst inzetten om kinderen op basisscholen dezelfde kansen te bieden door het invoeren van een verrijkte schooldag. Dit betekent dat er extra lestijd wordt aangeboden. Er wordt dan ingezet op talentontwikkeling, welzijn, fysieke en mentale gezondheid, het voorkomen van (taal)achterstanden en/of vergroten van de brede blik op de wereld. Er wordt samengewerkt met personen en organisaties in de omgeving van de school. De uitkomsten van de proef dragen bij aan het langere termijn doel van Tijd voor Toekomst: het creëren van een grootschalige, meerjarige aanpak zodat kinderen gelijke kansen hebben om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Hiervoor is een totale investering van 1.726.800 euro nodig van het Nationaal Programma Groningen. Tijd voor Toekomst past binnen de gestelde kaders van het Lokaal Programmaplan ‘Kop op ’t Hogeland’. Met Tijd voor Toekomst wordt ingezet op ‘Een leven lang ontwikkelen’. Tijd voor Toekomst heeft een brede insteek waarbij er wordt ingezet op talentontwikkeling en de sociale ontwikkeling. Als de gemeenteraad een positief besluit neemt, kan de gemeente het project indienen bij Nationaal Programma Groningen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.