Veel animo voor activiteiten Koningsdag Baflo

BAFLO – “Baflo zette zich woensdag, de dag waarop Willem-Alexander zijn 55e verjaardag in Maastricht vierde, weer op de kaart. Eindelijk weer een Koningsdag als vanouds. De velerlei activiteiten zorgden voor een gezellige sfeer in het dorp en bracht een groot aantal mensen op de been”, aldus een tevreden Nico Werkman.

Het begon op deze negende Koningsdag met de traditionele wandeltochten. De organisatie hiervan lag opnieuw in handen van de Gymnastiekvereniging Baflo. De deelnemers konden kiezen uit een parcours van 5, 10 of 15 kilometer. Vanuit de kantine van Rood Zwart vertrokken vanaf negen uur in totaal 66 wandelliefhebbers. Bij terugkeer ontvingen zij een traktatie en een grote medaille voor hun sportieve inzet. De officiële opening van de festiviteiten vond plaats om 10.30 uur bij zorgcentrum Viskenij aan de Gebr. Gootjesstraat. Daar hield Nico Werkman, voorzitter van de Algemene Oranjevereniging Baflo, een korte toespraak, waarna de plaatselijke muziekverenigingen Sereno en Excelsior twee coupletten van het Wilhelmus speelden. Aansluitend stond er een drie kwartier durend Oranjeconcert op het programma. Naarmate het concert in de tijd gezien vorderde, nam de publieke belangstelling toe. Een grote bestuursdelegatie van de Oranjevereniging bezocht ook de bewoners in het zorgcentrum. Een glaasje oranjebitter ontbrak daarbij niet.

De omgeving van dorpshuis Agricola en het Coop-terrein aan de Heerestraat waren vanaf 13.30 uur voor een groot deel het toneel van de vrijmarkt, die gecombineerd werd met allerlei kinderactiviteiten en achtergrondmuziek. De publieke belangstelling, ook van buitenaf, was boven verwachting. Veel kleingoed, op kleedjes uitgestald, verwisselde voor een gering bedrag van eigenaar. In de loop van de middag kregen alle aanwezige kinderen drinken aangeboden en konden volwassenen genieten van een oranjebittertje. Voor iedere gegadigde waren er gratis poffertjes. Grote publiekstrekkers voor de kinderen waren de stormbaan en het springkussen. Ook leefden velen zich uit met het sumoworstelen.

’s Avonds was er veel belangstelling voor de zogenaamde Oranjerit: maar liefst 31 equipes schreven zich vanaf half zes voor deze puzzeltocht in. Een kwartier later konden de eersten al vertrokken vanuit dorpshuis Agricola. Bafloer Ronald Benninga was ook dit jaar weer uitzetter van de rit. Hij legde de deelnemers meerdere lastige opgaven voor. Zo rond half tien keerden de laatsten terug in het dorpshuis, waarna met de uitleg van de rit werd begonnen. Direct aansluitend vond de prijsuitreiking plaats. Winnaar in de Baflo-klasse werd Harma Berghuis met 222 strafpunten, gevolgd door de familie Datema uit Rasquert (231 strafpunten) en de familie Van Kalker (253 strafpunten). In de klasse buiten-Baflo ging de 1e prijs opnieuw naar de familie Dijkstra uit Mensingeweer met 234 strafpunten. In deze categorie was de 2e prijs voor de familie J.T. Mulder uit Stedum met 245 strafpunten en werd de familie Bresser uit Emmen derde met 338 strafpunten.

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.