Wie doet wat in het college van burgemeester en wethouders

HET HOGELAND – Het is altijd wel van belang te weten wie waarvoor in het gemeentebestuur verantwoordelijk is. Geknipt en geplakt van de website van de gemeente Het Hogeland, de verdeling van de portefeuilles van het college van burgemeesters en wethouders.

Voorzitter en burgemeester Henk Jan Bolding (CDA)

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Bestuurlijke organisatie
 • Personeel en organisatie
 • Informatie-en communicatietechnologie (ICT)
 • Communicatie
 • Facilitaire zaken
 • Aardbevingen en veiligheid
 • NPG, lokaal programmaplan
 • Gasdossier (samen met wethouder De Visser)
 • Coördinatie asielzaken

Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen)

 • Financiën
 • Ruimtelijke ordening en omgevingswet
 • Duurzame economie en ondernemerschap
 • Kunst, cultuur en erfgoed
 • Grondzaken
 • Opgave: Gebied Hogeland-Oost
 • Project: Centrumplannen

Karen Hansems (GemeenteBelangen)

 • Jeugd en jongeren
 • Onderwijs
 • Sport en bewegen
 • Volksgezondheid
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Project: De Tirrel Winsum

Mariette de Visser (PvdA)

 • Inkomen, schuldhulp en armoede
 • Arbeidsmarkt en een leven lang leren
 • Wonen en leefbaarheid
 • Versterking en dorpsvernieuwing
 • Gasdossier (samen met burgemeester Bolding)
 • Opgave: Transformatie sociaal domein

Arjen Nolles (GroenLinks)

 • Ontwikkeling landbouw, visserij en natuur
 • Milieu en kringloopeconomie
 • Grondstoffenbeleid (afval)
 • Vergunningverlening en toezicht
 • Recreatie en toerisme
 • Coördinerend wethouder energietransitie
 • Opgave: Gebied Reitdiep-zone en Lauwersmeer
 • Project: Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC)

Stefan van Keijzerswaard (VVD)

 • Mobiliteit
 • Publiek Vervoer
 • Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) waaronder:

o            Groenonderhoud

o            Wegbeheer

o            Openbare verlichting

o            Water en riolering

o            Gebouwen (ook sportgebouwen)

 • Opgave: Gebied Waddenkust
 • Project: Bereikbaarheid Winsum (Romp akkoord)
 • Project: Sportaccommodatie Bedum

Gemeentesecretaris Paul van Vilsteren

Foto v.l.n.r. Henk Jan Bolding, Karen Hansems, Stefan van Keijzerswaard, Arjen Nolles, Eltjo Dijkhuis, Mariette de Visser en Paul van Vilsteren.

 

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.