Eerste voorstellen gebiedsontwikkeling Oostpolder ter inzage

HET HOGELAND – Het college heeft ingestemd met het ter inzage leggen van vier documenten die zijn opgesteld voor de gebiedsontwikkeling Oostpolder. Op dit moment werken de provincie Groningen en de gemeente samen aan de planvormingsfase voor de ontwikkeling van de Oostpolder als bedrijventerrein. Daarvoor wordt een ruimtelijke procedure doorlopen.

Het bekendmaken van twee zogenaamde kennisgevingen hoort daarbij. Het gaat om de kennisgeving van het voornemen en de kennisgeving participatie. In deze documenten zijn het voorstel voor de ontwikkeling van de Oostpolder beschreven en de wijze waarop dat in samenwerking met de omgeving wordt ontwikkeld. In de ruimtelijke procedure moet ook een milieueffectrapportage worden gemaakt. Hoe dat milieuonderzoek wordt uitgevoerd, staat beschreven in een derde nota: de nota Reikwijdte en Detailniveau.

Ten slotte is er een ruimtelijk kwaliteitskader opgesteld waarin de ambities voor de ruimtelijke inrichting van de Oostpolder zijn verwoord. Inwoners kunnen van 1 juni tot en met 12 juli op de vier stukken reageren.i. Inwoners kunnen de plannen inzien in de gemeentehuizen van Winsum, Uithuizen en Delfzijl en op het provinciehuis. De stukken staan ook op de website van het project: www.hetdigitalediggelschip.nl. Reageren kan per mail of per brief. Wie eerst nog een toelichting wil op de voorstellen, kan ook terecht op de informatiebijeenkomst in het dorpshuis van Oudeschip. Die is op 21 juni van 16.00 tot 20.00 uur. Daar worden presentaties gegeven over de documenten en kunnen mensen vragen stellen. Daar een reactie achterlaten is ook mogelijk.

Foto: De Oostpolder

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !