Raad akkoord met miljoenenkrediet voor Werelderfgoed Centrum

HET HOGELAND – Met de steun van GemeenteBelangen, VVD, PvdA, GroenLinks en Hogeland Lokaal Centraal is de gemeenteraad akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een krediet van 3,45 miljoen voor het Werelderfgoed Centrum Waddenzee dat in de haven van Lauwersoog moet verrijzen.

Het miljoenenbedrag komt uit de pot van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG verdeelt geld voor projecten die de brede welvaart in het aardbevingsgebied moeten versterken. Een project moet door deze subsidie een plus krijgen, iets extra’s. De gemeenten en de provincie dragen hiervoor plannen aan bij het Nationaal Programma Groningen. Nadat het NPG daar een positief oordeel over heeft gegeven, beslist de gemeenteraad dat de toegekende subsidie daadwekelijk wordt vrijgegeven. Dat moest woensdagavond gebeuren.

Op tafel lag het voorstel om de door het NPG beschikbaar gestelde subsidie van 3,45 miljoen goed te keuren die via de gemeente Het Hogeland loopt; via het provinciebestuur loopt een subsidie van 3,5 miljoen. Er is een complicatie. De Stichting Werelderfgoed Centrum wordt geconfronteerd met stijgende prijzen in de bouw waardoor het aanvankelijke bedrag van de kosten oploopt. Hiervoor zoekt de stichting aanvullende financiering bij de ‘stakeholders’ om de ‘businesscase’ in het jargon rond te krijgen. Het NPG stelt als voorwaarde voor de subsidie dat deze financiering in orde is. Op de achtergrond speelt mee dat de gemeenteraad zich indertijd garant heeft gesteld voor een lening van de WEC-stichting bij de Bank van de Waterschappen.

In de eerste ronde werden de kaarten duidelijk op tafel gelegd. Voor GemeenteBelangen noemde Roelf Torringa het een “mooi project”. Janny Klei (PvdA) zei dat goedkeuring van het voorstel “een logisch gevolg op de aanvraag ervan is en dus van harte moet worden gesteund.” Anne Marie Smits – GroenLinks had weinig woorden nodig: “Wij stemmen in.” Gerard ten Brink van de VVD: “De voorwaarde dat de financiering van het bouwplan in orde moet zijn is terecht. Het NPG heeft de subsidieaanvraag deugdelijk beoordeeld.” Voor Nico Werkman van Hogeland Lokaal Centraal “ziet het voorstel er fantastisch uit. Er is lang over het WEC gesproken, er zijn besluiten over genomen en we zijn in het moment van nu en zullen het goedkeuren.” Hij wilde wel nog weten of de garantie voor de lening al is vrijgegeven.

Voor de andere partijen lagen er nog wat rotsblokken op de weg. Kor Berghuis van het CDA voerde aan: “Uit de stukken blijkt dat de financiering nog verre van rond is, tegelijkertijd is de start van het project in juni. Maar hoe realistisch is dit? Het NPG stelt als ontbindende voorwaarde dat de financiering rond moet zijn. Deze voorwaarde staat niet in het besluit dat we nemen moeten. We hebben de garantie op de lening indertijd afgegeven op basis van de toen bekende gegevens. De stijgende bouwkosten zullen tot extra lasten leiden wat de afbetaling van de lening in gevaar brengt.”

Bernd de Jong (ChristenUnie) merkte op dat het NPG het Werelderfgoed Centrum op het hart drukt een goede samenwerking te zoeken met de Waddenvereniging (die eerder een procedure tegen het bestemmingsplan voor het WEC voerde). Jarko ter Veen (Lokaal Sociaal) voegde daar aan toe dat er “na de breuk geen contact meer is en dat de directeur van de Waddenvereniging heeft gezegd: begin er niet aan.” Hij ‘stelde: “Waarom moeten wij nu al een akkoord geven? Wij laten dit geld liever nog even op de plank, totdat alles rond is.” Hij hield het college van b. en w. voor dat het weleens beter zou kunnen zijn het project te stoppen. “Neem het verlies aan kosten die gemaakt zijn tot nu. En bekijk later wat wel en niet kan.”

Wethouder Arjen Nolles (GroenLinks)

Wethouder Arjen Nolles, voor het eerst aan de wethouderstafel, hield de raad voor dat er twee kwesties zijn.  “Er is een aanvraag voor subsidie bij de NPG en er is een garantiestelling van de gemeente voor de lening. Het gaat nu over een besluit van de NPG-subsidie die door het NPG positief is beoordeeld met de kanttekening dat de financiering van de bouw rond moet zijn. Dat geld wordt pas uitgegeven als er een actuele kostenraming is die in orde is. Deze voorwaarde staat vast, ook al kan ik hem niet direct in de stukken aanwijzen.” Hij hield de raad voor dat de Stichting Werelderfgoed bezig is met het provinciebestuur en het Waddenfonds over de financiering van de gestegen bouwkosten. “De gemeente is niet benaderd voor extra subsidie.” De garantie voor de lening – het andere pijnpunt van de oppositie – wordt pas afgegeven als aan de voorwaarden van de NPG is voldaan doordat het WEC de financiering rond heeft, was zijn boodschap.

Berghuis deed een voorstel van orde om de bespreking van het onderwerp uit te stellen: “Zodat de wethouder zich beter kan voorbereiden. Het is zijn eerste keer op dit dossier en kan het ook nog niet compleet doorgronden,” meende hij. De coalitie-partijen gingen hier niet in mee. Met 17 stemmen vóór (VVD, GemeenteBelangen, GroenLinks, PvdA en Lokaal Centraal) en 8 tegen (CDA, ChristenUnie en Lokaal Sociaal) nam de raad het voorstel over. Er moet nog worden bij gezegd dat de CU-fractie en HLC niet op volle sterkte waren./BM

 

 

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.