407 duizend mensen in de bijstand: laagste aantal sinds jaren

DEN HAAG – Eind maart 2022 ontvingen 407 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat is 23 duizend minder dan een jaar eerder. Het is het laagste aantal sinds september 2013. Ten opzichte van eind 2021 gaat het om een daling van ruim duizend personen. Onder jongeren tot 27 jaar was de daling van het aantal bijstandsgerechtigden ten opzichte van een jaar eerder relatief het sterkst, onder 45-plussers het geringst. Dit blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het CBS.

Voor het vierde kwartaal op rij is het aantal bijstandsontvangers lager dan een jaar eerder. De jaar-op-jaardaling was elk kwartaal iets sterker, oplopend van 2 tot 5 procent. De sterkste daling deed zich steeds voor onder jongeren tot 27 jaar met percentages tussen de 6 en 15 procent, in aantallen variërend van ruim 2 duizend tot 6 duizend. Eind maart 2022 was het aantal jongeren in de bijstand daardoor teruggelopen tot minder dan 35 duizend. Bij 27- tot 45-jarigen was, in vergelijking met de jongste groep, het verschil met een jaar eerder in deze vier kwartalen minder groot. Eind maart 2022 telde deze leeftijdsgroep ongeveer 8 procent minder bijstandsontvangers dan een jaar eerder, oftewel 12 duizend personen. Ook het aantal 45-plussers in de bijstand lag in elk van deze vier kwartalen steeds lager dan een jaar eerder. De percentages varieerden hier tussen een half procent en 2 procent eind maart 2022.

De verandering van het aantal bijstandsontvangers is het saldo van instroom en uitstroom. De meest recente stroomcijfers hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2021. In dat kwartaal stroomden iets meer personen de bijstand uit dan erin. Het gaat om 22 duizend uitstromers versus 21 duizend instromers. Ter vergelijking: een jaar eerder, in het vierde kwartaal van 2020, was de uitstroom nog 6 duizend lager dan de instroom. In geheel 2021 kwamen ruim 87 duizend mensen in de bijstand terecht en verlieten er 98 duizend de uitkeringsregeling. In drie van de vier kwartalen had de uitstroom de overhand. In 2020 was de instroom nog duidelijk hoger dan de uitstroom. De uitstroom vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is hierin niet meegeteld. Nemen we deze ook mee, dan ligt de uitstroom nog 6,3 duizend personen hoger.

Bijstand wordt verleend aan huishoudens. Dit kunnen alleenstaanden zijn of paren, met of zonder kinderen. Ingeval bijstand wordt verstrekt aan een paar worden beide partners meegeteld als bijstandsgerechtigde. Bijstandsgerelateerde uitkeringen, zoals op grond van de IOAW, IOAZ en het Bbz, zijn in deze cijfers niet meegenomen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.