Inwoners Bedum krijgen invloed op bestemming oude gemeentehuis

BEDUM – Het voormalig gemeentehuis in Bedum wordt verkocht. En de inwoners van Bedum kunnen de mogelijke bestemming ervan beïnvloeden. Zij mogen een volgorde van belangrijkheid van de bestemming aangeven.

Vanwege de wens van de gemeenteraad om ook maatschappelijke meerwaarde te beoordelen bij de verkoop, wordt er – naast de prijs – ook op kwaliteit geselecteerd. Hiervoor heeft het college een plan van aanpak vastgesteld. De gemeente Het Hogeland moet bezuinigen. Eén van de maatregelen om te bezuinigen is het verkopen van het gemeentehuis in Bedum. Dat heeft het college in oktober 2021 besloten. Er is gekozen voor een openbare verkoop. Bij het aanbod van kopers wordt niet alleen gekeken naar het bod zelf maar ook naar de invulling die zij voor ogen hebben. Het gebouw moet een maatschappelijke meerwaarde krijgen voor het dorp. De gemeente kan maatschappelijke meerwaarde niet voor de inwoners bepalen. Daarom wordt de inwoners van Bedum en omliggende dorpen gevraagd aan welke invulling zij behoefte hebben. Die wensen worden meegenomen bij de verkoop.

De mogelijkheden voor de invulling van het gebouw zijn niet onbeperkt. Daarom is een lijst gemaakt met bestemmingen die in de praktijk haalbaar zijn. Alle huishoudens in Bedum en omliggende dorpen krijgen in de eerste helft van juni een brief met een unieke code. Met deze code kunnen zij online de lijst van mogelijke bestemmingen in volgorde van voorkeur zetten. Deze gebruikt de gemeente om een zogenaamde ‘toetsingskader’ te maken. Het betekent niet dat potentiële kopers alleen in aanmerking komen als zij de meest gewilde bestemming realiseren. Met het toetsingskader geeft de gemeente potentiële kopers die plannen hebben voor de meeste gewilde bestemming een grotere kans op het kopen van het pand.

Niet alleen de inwoners van het dorp Bedum worden betrokken bij de verkoop van het gemeentehuis. Ook inwoners van de omliggende dorpen komen vaak in Bedum en hebben in het verleden gebruik gemaakt van het gemeentehuis. Daarom betrekt de gemeente alle inwoners van de oude gemeente Bedum bij de verkoop. Ook zijn er gesprekken gevoerd met lokale belangenverenigingen.

De uitkomst van de stemming wordt meegenomen in de beoordeling. Naast de input van de inwoners kijkt het college bij het verkopen van een gemeentehuis naar nog meer zaken. Het college wil een goede prijs voor het gebouw en de bestemming moet passen in de planologische voorwaarden. Verder moet de nieuwe bestemming wettelijk zijn toegestaan en moet de aanpak van de mogelijke koper passen  bij de afgesproken manier van werken.

Wethouder Stefan van Keijzerswaard over de verkoopprocedure: “Met deze werkwijze wordt de maatschappelijke meerwaarde voor Bedum en de omliggende dorpen vastgesteld. We willen zo een eerlijke procedure voor Bedum en de potentiële kopers zeker stellen.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !