OPINIE: We hebben een ereschuld en die moeten we inlossen

Er komen twee plekken waar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers voor twee jaar Afghaanse vluchtelingen mag onderbrengen. In Winsum op een oud voetbalterrein, in Uithuizen op het stuk grond bij het zwembad. Het gemeentebestuur  doet wat het doen moet: de verantwoordelijkheid nemen voor mensen die voor Nederland hebben gewerkt en hun thuisland moesten ontvluchten na de machtsovername van de Taliban. Wij, als Nederlanders, hebben een ereschuld jegens mensen die voor onze strijdkrachten hebben gewerkt, als tolk, klusjesman, kok, vertaler. Die gewerkt hebben voor de ambassade in Kaboel, voor Nederlandse hulpverleners.

De tijd dringt. Defensie heeft de Willem Lodewijk van Nassaukazerne dringend zelf nodig per 1 augustus. Deze urgentie – nadat de periode eerder al verlengd was – van Defensie is navolgbaar. Het COA, verantwoordelijk voor de opvang van de geëvacueerde Afghanen, zit in een hopeloze situatie die leidt tot onacceptabele situaties  in Ter Apel waar noodverbanden niet meer helpen. Het gemeentebestuur stelt zichzelf de eis dat er een humane, acceptabele huisvesting beschikbaar is voor de vluchtelingen, zeg maar: geen tenten en geen sporthallen.

Het aanvankelijke plan om het terrein van de ijsbaan in Zoutkamp hiervoor te gebruiken, stuitte op teveel bezwaren. Het wegvallen van het terrein als toeristische parkeerplaats, het begin van de enorme waterwerken (het opknappen van oude sluis etc.), de verkeersveiligheid rond de geplande locatie, argumenten die in de discussie met bewoners van Zoutkamp zijn gewogen en tot de conclusie geleid hebben dat deze plek in Zoutkamp ongeschikt is.

Voor Winsum is de discussie anders uitgevallen. De ondernemersvereniging, vertegenwoordigers van kerkelijke en andere organisaties hebben in een brief laten weten – positief meedenkend – een aantal maatregelen te willen zien, suggesties gedaan om de opvang op het voormalig terrein van Viboa, goed, beter te laten verlopen. Vrijdagavond gaat het gemeentebestuur in gesprek met de inwoners van Uithuizen over de locatie bij het zwembad.

Het is alleszins redelijk – zoals burgemeester Henk Jan Bolding het vanochtend zei – dat er eisen aan dergelijke locaties worden gesteld. Basisvoorzieningen zoals elektriciteit en water moeten voorhanden zijn. Mensen moeten er als gezin of alleenstaanden kunnen leven. De bereikbaarheid van voorzieningen (winkels, clubs) moet van een redelijk niveau zijn.  En er moet een acceptabele verhouding zijn tussen omvang van een dorp en het aantal vluchtelingen dat er wordt ondergebracht. Het is onwenselijk dat deze mensen ergens in een weiland in het midden van Nergensland worden ondergebracht.

Het is een ereschuld en er moet op korte termijn een oplossing gevonden worden. Er is weerstand tegen dergelijke plannen, ingegeven door vreemdelingenhaat, door vrees voor overlast, te verwachten hinder. Hier moeten we niet lichtzinnig over denken en vooral aandacht aan besteden. Het is aan het COA de taak om de gebieden zodanig in te richten dat er geen nodeloze overlast ontstaat. Het is sympathiek dat er in Winsum een werkgroep is die met empathie meedenkt over de problematiek, maar dat is niet genoeg om draagvlak onder de bevolking van het dorp te organiseren. Aandacht voor de omwonenden, die mag zeker niet vergeten worden. Want het is wel gemakkelijk om vroom te prevelen over medemenselijkheid, zolang het maar niet in je eigen achtertuin gebeurt.

Hetzelfde geldt Uithuizen, een dorp dat de komende jaren de last moet dragen van de hersteloperatie van de aardbevingsschade. Het plan voor de huisvesting van de Afghanen zal geen enkele invloed hebben op andere plannen van de gemeente. “Het is geen belemmering voor de uitvoering van de versterkingsoperatie, het heeft geen invloed op de beschikbare wisselwoningen die nodig zijn,” zo bezwoer burgemeester Bolding.

De tijd dringt, het COA moet de plannen maken die ook nog binnen de termijn van 1 augustus uitvoerbaar zijn. De gemeente moet voor de plannen een vergunning verlenen met wettelijke termijnen van bezwaar en uiteindelijk moet ook de gemeenteraad met deze plannen akkoord gaan./BM

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.