Duitsland en Nederland gaan gas boren in Noordzee

DEN HAAG – In de Noordzee gaan Nederland en Duitsland gezamenlijk boren naar een nieuw gasveld. Staatssecretaris Vijlbrief heeft vandaag voor het Nederlandse deel vergunningen gegeven. Die liggen vanaf vrijdag 3 juni 2022 online ter inzage, en op Schiermonnikoog en Borkum. 

In Duitsland wordt gewerkt aan een versnelde procedure voor de vereiste vergunningen. Een jaar geleden besloot de Duitse deelstaat Nedersaksen geen vergunningen af te geven. Zij maken nu een andere afweging vanwege de oorlog in Oekraïne.

Het productieplatform komt te liggen in de Noordzee, ruim 19 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en Borkum. Om het gas op land te krijgen wordt er een pijpleiding aangelegd. Ook komt er een kabel naar een Duits windpark in de buurt voor de elektriciteitsvoorziening op het platform. Naar verwachting kan eind 2024 het eerste gas worden geproduceerd.

Er is een uitgebreide rapportage gemaakt over onder andere de milieueffecten. Daaruit blijkt dat aan alle vereiste voorwaarden wordt voldaan. Toch blijven Schiermonnikogers en natuurorganisaties verschillende zorgen houden bij deze gaswinning, zegt Vijlbriefb in een persbericht. Daarom zijn er verschillende aanpassingen gedaan. Zo is het productieplatform een stuk lager waardoor het minder opvalt vanaf het eiland. Ook wordt het platform verder weg geplaatst van een oesterproject, wordt de boorspoeling niet geloosd en wordt water dat vrijkomt bij de gasproductie met een extra filter gereinigd.

Om voldoende gas te hebben om bijvoorbeeld onze huizen te verwarmen, steunt het kabinet gaswinning in de Noordzee. Dat is in het Coalitieakkoord afgesproken. Voor de zomer stuurt staatssecretaris Vijlbrief een brief naar de Kamer met voorstellen om de gaswinning van kleine velden in de Noordzee te versnellen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.