Ruimte voor nieuwe deelnemers Klei Impuls Project

HET HOGELAND – Op 1 juni is de tweede wervings- en selectieronde gestart van het Klei Impuls Project. Dit stimulerings- en activeringsproject dat draait onder de vlag van Vakland Het Hogeland, helpt Hogelandsters hun droom op het gebied van carrière, talent of ondernemerschap waar te maken.

In april ging de eerste groep van 10 enthousiaste deelnemers van start. Per 1 september begint de tweede groep. Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot 31 juli.

In de tweede wervings- en selectieronde is er extra aandacht voor potentiële, jonge deelnemers vanaf 16 jaar. Jongeren lopen vaak al rond met plannen waarmee ze hun toekomst en hun omgeving een enorme impuls kunnen geven. Zij willen zichzelf bijvoorbeeld op (top)sportgebied ontwikkelen, in het buitenland werkervaring voor hun toekomstige ideeën en carrière opdoen of een eigen onderneming starten.

“Vaak weten jonge mensen niet waar ze moeten beginnen wanneer ze dit soort ideeën hebben” zegt Jorik Greiner, uitvoerend coördinator van het Klei Impuls Project. “Door ze te coachen, krijgen jongeren het zetje in de juiste richting waardoor ze hun droom kunnen waarmaken.” Op plekken waar oprechte en serieuze aandacht is voor jonge mensen, ontstaan vaak positieve ontwikkelingen. Doordat jongeren zich ontwikkelen in Het Hogeland voelen ze zich er ook sneller thuis. Hierdoor pakken ze hier sneller hun kansen dan wanneer ze dit elders gaan zoeken. “En juist dit willen we bereiken met de Klei Impuls”, aldus Greiner. “We willen vanuit kansen en mogelijkheden denken, niet vanuit onmogelijkheden. Dit is misschien juist voor de Noord-Groninger een extra uitdaging!”

Het Klei Impuls Project, dat onder de vlag van Vakland Het Hogeland draait, loopt tot eind 2023/begin 2024. In totaal krijgen 30 Hogelandsters een coachtraject. Begin 2023 is de derde en laatste wervings- en selectieronde. Ook dan krijgen weer 10 potentiële deelnemers een coachtraject aangeboden.

Aanmelden tot 31 juli

De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Belangstellende Hogelandsters kunnen zich nog tot 31 juli aanmelden. Uit alle aanmeldingen worden 10 deelnemers geselecteerd die het coachtraject kunnen volgen. Voor meer info, aanmelden of contact ga naar www.klei-impuls.nl

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.