Doden steenmarters leidt tot spectaculair broedsucces grutto’s

HET HOGELAND – Het vangen en doden van steenmarters in weidevogelgebied Paddepoel bij de stad Groningen, Koningslaagte en Winsumermeeden blijkt zeer succesvol in de bescherming van de grutto’s. Het aantal broedparen met jongen steeg van 20 procent in 2020  naar 91 procent in 2021.

Een proef van één jaar is nog niet voldoende om definitieve conclusies te kunnen trekken, zo laat het Groninger Landschap weten. Het resultaat geeft wel een duidelijke richting aan; de proef wordt de komende jaren. Uit eerder onderzoek met zenders en cameravallen in 2020 bleek dat de steenmarters veel eieren en kuikens uit nesten roofden. De provincie Groningen gaf toestemming voor de proef om de beschermde steenmarters te mogen vangen en doden, en te onderzoeken wat daarvan het effect is. In totaal zijn er tijdens de proef 32 steenmarters gedood.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.