FNV: Verhoging van pensioen weer mogelijk

UTRECHT – De wettelijke regels voor de verhoging van pensioenen worden vanaf 1 juli versoepeld. Daardoor kunnen pensioenfondsen ook dit jaar de pensioenen nog aanpassen. Dat de indexatie nu mogelijk wordt, is een direct resultaat van het nieuwe pensioenakkoord. In de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) kan er sneller worden verhoogd bij positieve resultaten. Dit is te lezen op de site van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).

De FNV heeft vorig jaar voor gepleit voor versoepeling van de indexatieregels in de aanloop naar de nieuwe WTP. Het kabinet wilde de indexatie pas mogelijk maken als de Kamer heeft ingestemd met de nieuwe pensioenwet. Maar door een wijziging van het besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen kan dit al eerder. Nu kunnen de pensioenen per 1 juli worden verhoogd als de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden boven de 105% is. Hiervoor lag de grens nog op 110%. Bij de meeste grote pensioenfondsen is de dekkingsgraad 105% of meer.

Bovendien mag er meer worden geïndexeerd dan bij de oude regels. Er is nog wel een maximum; de pensioenen mogen niet meer indexeren dan de prijs- of loonindex over 2021. Voor veel pensioenfondsen ligt die tussen de 2 en 3%.

De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is de laatste maanden flink gestegen, omdat de rente is gestegen. Hierdoor kunnen de pensioenfondsen ook makkelijker aan hun verplichtingen voldoen. Pensioenfondsen beslissen uiteindelijk zelf òf en hoeveel ze dit jaar de pensioenen verhogen. Zij moeten hierbij de belangen van alle deelnemers tegen elkaar afwegen. De verhoging geldt voor de pensioenuitkeringen èn voor de opgebouwde pensioenaanspraken van de mensen die nog niet met pensioen zijn.

Een voorwaarde is dat sociale partners de intentie hebben om bij de overgang naar het nieuwe stelsel alle opgebouwde pensioenaanspraken over te zetten naar het nieuwe pensioenstelsel.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.