Onderdendam ( Gr. )Donderdag 30 Juli 2022 , 05u30 ( Zomertijd ):

“ OZO- wind. Windkracht 2. Grotendeels helder. Op een hele dunne wolkenbank in het Noorden na. Vandaar wordt nog een smalle horizontale streep zichtbaar die richting het oosten gaat. Te smal is die streep wel om de zon te hinderen, die een en twintig minuten geleden zich van de horizon heeft losgemaakt. De zonneschijf zet de lucht in brand links naast de boerderij van Sieb- Klaas Iwema . De lucht kleurt daar stralend oranje. Op het dak van mijn buurman  Jacob Sturing meldt zich met hartstochtelijk koeren een houtduif [ Columba palumbus L. ]. Dat koeren is al een half uur aan de gang. Ik hoorde de duif al toen ik me om tien over half vijf stond te wassen in onze badkamer. Daar van uit heb ik zicht op dat dak. Nu sta ik met onze hond Nantske op het hoogste openbare punt in de omgeving, het hoogholtje het houten bruggetje, zes meter hoog over het Boterdiep. In het noordoosten hoor ik een scholekster [ Haematopus ostralegus L. ]  een patrouillerondje maken. De vogel maakt een wijde cirkel tegen de klok in. En wordt na een paar tellen gevolgd door een soortgenoot. Beide vogels hoor ik alleen, ze zijn te ver om door mij visueel waargenomen te worden. Dan op het moment dat ik zoiets vaststel, verschijnt een van de twee scholeksters een meter of acht boven de meidoornhaag [ Crataegus laevigata L. ]  die de weitjes langs het Boterdiep van mijn  wandelpad scheidt. Het wit van zijn verenkleed is bloedrood door de opkomende zon. Het is een genot om naar te kijken. Maar het ziet erook wat spookachtig uit. Alsof hij lijkt rechtstreeks uit de hel komt vliegen. Jammer,hij schiet weg achter de  huizen aan de Bedumerweg. Ik hoor hem nu alleen maar tot het geluid zwakker wordt en wegsterft. Op het dak van mijn buren Haike en Miranda zit een fitis [ Phylloscopus trochilus L. ] luid te zingen. Een riedel met heldere fluittonen : ‘ Hoe-wiet…hoe-wiet…hoe-wiet….’. Een kokmeeuwtje [ Larus ridibundus L. ] vliegt me tegemoet op een hoogte van vijftien meter. Terwijl ik hem aan zag komen viel mijn oog op een meerkoet [ Fulica atra L. ] ver weg in het zuiden van het kanaal  . Een concurrent wordt met veel lawaai uit zijn voedselgebied gejaagd. Vanuit de sloot verderop klinkt het kwaken van groene kikkers [ Pelophylax ridibundus L. ]. Een schim zeilt mijn blikveld binnen. Op een hoogte van vijf en twintig meter zweeft een buizerd [ Buteo buteo L. ] het daip  over, nu al gebruikmakend van de omhoog stijgende warme lucht. Bijna twintig graden is het op dit moment. Vannacht zakte de temperatuur nauwelijks . Ik heb met niets over mij geslapen. Dat kon best . Met een zekere verbazing denk ik terug aan drie weken terug, toen het rond deze tijd maar een graad of vijf was en ik in een winterjas liep. ‘Whaockh…whaockh ..’links van de brug zwemt een fuut [ Podiceps cristatus L. ] met maar een jong, tien centimeter lang. Achter me dendert een vrachtwagen van de firma Van Triest Veevoeders het dorp binnen. Dat is een familiebedrijf uit Coevorden dat handel drijft in restproducten die aan koeien worden gevoerd als bijvoer. Zoals bijvoorbeeld bierbostel:

De wonderlijke werking van bierbostel

‘  Bierbostel is een hoogwaardig rundveevoer, dat vrijkomt bij de productie van bier. Het heeft een positieve invloed op de algehele gezondheidsstatus van uw dieren. Het levert op eiwitbasis een goede fractie onbestendig eiwit die voor pensfermentatie snel beschikbaar komt. Verder bevat bostel een goede kwaliteit bestendig eiwit die op darmniveau verteerd wordt. De energie van bostel komt door fermentatie geleidelijk vrij in de pens.  Door een stabiliserende werking op de pens- fermentatie heeft een rantsoen met bierbostel minder behoefte aan structuur houdend voer.

Hierdoor kan bierbostel ook als ruwvoervervanger ingezet worden in tijden van ruwvoer schaarste. Ook voor jongvee en droogstaande koeien is bierbostel een uitstekende eiwitbron. Bierbostel heeft een gunstige invloed op de vertering. Dieren die bostel krijgen hebben dan ook vrijwel altijd een goede mestconsistentie. Bovendien geeft het de dieren een glanzende vacht. Een niet onbelangrijk aspect is het zeer geringe kaligehalte in bierbostel. Met bostel wordt bijzonder weinig kali aangevoerd en wordt de kalibalans van uw bedrijf gemakkelijk in evenwicht gehouden. Verder stuurt bierbostel naar een betere benutting van de stikstof in het rantsoen, waardoor ook de stikstofbalans positief beïnvloed wordt.’ Die uitleg, ookwel preken voor eigen parochie, is te vinden op de site van het bedrijf : https://vantriest.eu/nl/product/bierborstel/

Ze leveren aan boeren tal van dit soort producten dat bij het kuilvoer wordt gemengd zoals bietenperspulp, aardappelpersvezels en dingen waarvan ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord had zoals SodaGrain:

Nooit van gehoord…

‘  SodaGrain is een product wat ontstaat bij het ontsluiten van hele tarwekorrels door natronloog en water. SodaGrain is een product wat ontstaat bij het ontsluiten van hele tarwekorrels door natronloog en water. Het bevat veel zetmeel wat geleidelijk in de pens beschikbaar komt. Door toevoeging van natronloog heeft SodaGrain een hoge pH. Dit geeft een goede buffering in de pens van de koe, vooral bij natte zure graskuilen. ‘, schrijft de handelaar. Al dit soort producten dient om het eiwitgehalte in het voer zo hoog mogelijk te houden. Sommige boeren telen zelf dit soort bijvoer zoals veldbonen. je moet er natuurlijk wel voldoende ruimte voor hebben.  Een voorbeeld vond ik op de site van weer een andere handelaar Hoogland b.v. uit Leeuwarden: https://hooglandbv.nl/melkveehouderij/experimenteren-met-teelt-van-veldbonen/   :

“ Onlangs verscheen onderstaand artikel over Berno de Boer in melkveemagazine: Berno de Boer uit Sintjohannesga (FR) teelt dit jaar voor het eerst zelf veldbonen om het winterrantsoen op zijn bedrijf van meer eiwit te voorzien. ”lk wilde al vaker meer zelfvoorzienend zijn als het gaat om eiwit in het rantsoen”, vertelt hij.

Hij heeft daar in het verleden wel vaker onderzoek naar gedaan, maar tot dusver was de verhouding kosten en baten altijd nihil. Hij denkt dat het dit jaar een goed moment is om met de teelt van veldbonen te experimenteren, gezien de huidige eiwitprijzen. Hij melkt 95 koeien op 57 hectare land. Daarnaast heeft hij jaarlijks 5 hectare in de verhuur voor lelies. ,,We gaan dit jaar voor het eerst 3,5 hectare veldbonen telen in eigen beheer. Dat kan hier prima, want we hebben land dat geschikt is voor veel verschillende teelten.”

De werkzaamheden rondom de teelt worden uitbesteed aan de loonwerker. Het streven van De Boer is om 5 ton product per hectare te oogsten. De Boer voerde eerdere jaren ook al een veevoedermix met veldbonen. ”Deze veldbonen teel ik nu zelf. Dat past in de filosofie van mijn bedrijf: meer zelfvoorzienend zijn en zelf een deel van mijn krachtvoer telen.” Hij kan de geoogste veldbonen opslaan bij zijn vaste voerleverancier Hoogland uit Leeuwarden. Naast het opslaan gaat dat bedrijf ook zijn veldbonen verwerken.

Een wereld te winnen buiten de schreeuwers om…

Ik geef dit soort voorbeelden, omdat ik vind dat door de boerenprotesten,het beeld is ontstaan dat de hele boerenwereld momenteel in opstand is en geloof hecht aan de slogans die doelbewust door bepaalde partijen actief verspreid worden onder boeren. Zoals “ alle boeren dreigen onteigend te worden”., “het platteland wordt ontdaan van boeren en uitgeleverd aan woningbouw en natuur ‘. In feite lijkt geen boer op de ander en is de activistische en intimiderende boerenactiegroep Farmers for Defence maar 3000 leden groot. Dit op 53.000 boerenbedrijven. Bovendien laten groepen als Boerennatuur en Agrarisch Natuurbeheer zien hoe je boer kunt blijven en een goed inkomen kunt verdienen door natuurlijke ontwikkelingen op je land te stimuleren. Naast biologische boeren die zichzelf strengere regels opleggen. Het algemene beeld is in feite heel genuanceerd. Maar, ja de grootste schreeuwers dreigen nu het totale platteland te gijzelen met hun dromen over een ‘Boerenrepubliek ‘. Het wordt hoog tijd dat aan die situatie desnoods met het strafrecht in de hand een einde wordt gemaakt………………………………………………………………………………………………….( wordt vervolgd )

Iedere ochtend tussen 04u00 en 07u00 doet Kees Willemen, journalist en (politiek ) tekenaar uit Onderdendam (Gr.) een ‘Winkelhaakje ‘. Dat is een wandeling van ongeveer 25 minuten met zijn hond Nantske ( een elf jaar oude Golden Retriever –jachtlijn ) aan de oostkant van het Boterdiep in Onderdendam, een klein dorp van 595 inwoners , 14 kilometer ten noorden van de stad Groningen. Dit is al de zevende jaargang van de ‘De winkelhaak ‘. 

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.