Boerenmotie krijgt in gemeenteraad geen meerderheid

HET HOGELAND – Het CDA, de ChristenUnie en Hogeland Lokaal Centraal vingen gisteravond bot: de ingediende motie om de boeren in het verzet tegen de stikstopplannen te steunen, haalde het niet. Anne Marie Smits (GroenLinks) kreeg “er kromme tenen van.” Gerard ten Brink (VVD) liet het woord “showpolitiek” vallen. Lokaal Sociaal stemde er verdeeld over.

Kristel Rutgers van het CDA diende de motie in. De inhoud: “De gemeenteraad van Het Hogeland heeft veel waardering heeft voor onze boerenbedrijven. De gepresenteerde kaart van 10 juni kan en mag niet als leidraad dienen en de gemeenteraad ziet de waarde van bescherming van de natuurgebieden.” De raad zou ook een constructieve ondersteunende houding willen van het college als ook de organisatie richting de adviescommissie, die door de provincie is ingesteld “die inzet op maatwerk door meetwerk.” Ook zou de raad het onbespreekbaar moeten vinden dat agrarische ondernemers, op basis van enkel de uitkomsten van modellen verplicht zouden worden te stoppen of te moeten verplaatsen. Inzet op innovatie zou een duurzamere stikstofreductie tot gevolg hebben met mogelijke positieve invloed op de natuurgebieden. Bovendien zou niet alleen de focus moeten liggen op de agrarische sector “maar moet ook de natuur-beherende organisaties, industrie, verkeer en vervoer en luchtvaart hierbij betrekken worden,” aldus de motie die binnen 2 weken, actief overgebracht moet zijn aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, aan de minister van Natuur en Stikstof, de minister van LNV, de Tweede Kamer, alsmede de raden van de Groninger gemeenten.

Arjen Nolles: “Met deze motie helpen we de boeren niet, ondanks de goede bedoeling ervan”

Wethouder Arjen Nolles (GroenLinks) liet er geen misverstand over bestaan. “De kaart is een advies, is een indicatie. Er is aangegeven welke uitdaging op ons wacht als het gaat om stikstof. Wie de jarenlange discussies heeft gevolgd zal niet verbaasd zijn over wat er op de kaart is aangegeven. In een bredere context gaat het niet alleen over boeren, het gaat ook over de verslechtering van het klimaat, de kwaliteit van het water. Ik ben blij dat er geen algemene maatregel is genomen en dat er per gebied een taak is aangegeven. Het Hogeland komt er aanzienlijk beter vanaf dan wanneer er een generieke maatregel voor het hele land zou worden getroffen. Waar we als gemeente vooral zorgen over moeten hebben zijn de PAS-melders, die hebben geïnvesteerd met de verwachting dat het goed zou komen met de vergunningen. Daar hebben we in onze gemeente nogal wat van, en die moeten gelegaliseerd worden. Met deze motie helpen we de boeren niet, ondanks de goede bedoeling ervan.”

Kick Mulder van GemeenteBelang was kort en helder: “De motie is te eenzijdig op de problematiek van de agrarische sector gericht. Ik heb begrip voor de onrust maar de problematiek van de stikstof raakt meerdere economische sectoren. Bovendien zijn de doelen binnen de gemeentegrenzen best haalbaar.” Gerard ten Brink (VVD) nam afstand van de motie vanwege de onzorgvuldigheid zoals het aanvechten van de kwaliteit van de metingen en de suggestie dat het beleid gebaseerd zou zijn op onteigening en dwingen tot stoppen. Öok zou ik het CDA en ChristenUnie willen voorhouden invloed uit te oefenen via de eigen partijen,” zo zei hij. Nannet Gijzen (CU) bracht naar voren dat de steun aan de agrarische sector nodig is “met alle opties die daar voor voorhanden zijn.”  Voor Linda Visser (LS) is de motie “een sympathieke boodschap. Er is niet zoveel voor als tegen in te brengen. Ik had liever gezien dat de kwestie in een breder verband werd geplaatst zoals met het rekening rijden dat straks de inwoners zal treffen. We weten het nog niet.” Janny Klei – PvdA – hoopt op “goed, constructief overleg met de boeren. Ik begrijp de onrust die is ontstaan maar ook de luchtvaart, de industrie komt aan de beurt. De doelen staan vast en die moeten gehaald worden.”

Jarko ter Veen: “ De raad heeft wel wat anders te doen dan postbode te spelen”

Voor Rolf van Bruggen, van de aan BBB verbonden Hogeland Lokaal Centraal wil de motie vooral “sympathie uitspreken voor een grote groep Hogelanders. Het is een oproep om samen in gesprek tot betere oplossingen te komen. Boeren verdienen meer perspectief,” zo zei hij.  Anne Marie Smits (GL) zei dat ze kromme tenen kreeg bij het lezen van de motie. “Die stikstofcrisis is er. En daar komen straks nog bestrijdingsmiddelen bij, en het verspillend reizen, en onze manier van voedselconsumptie. Boeren worden hier als slachtoffer neergezet maar elke ondernemer volgt de ontwikkelingen in zijn sector en onderkent wat er in de toekomst kan gebeuren. Dit is geen verrassing die hen overkomt.”

Het was na de eerste ronde wel duidelijk dat de motie het niet zou halen wat Kristel Rutgers tot de verzuchting bracht: “Ik ben teleurgesteld in het gebrek aan steun. Deze motie wil een signaal van Het Hogeland afgeven.” Gerard ten Brink hield haar voor: “Dat is showpolitiek. De Provinciale Staten gaan daar over en hebben daar vorige week een goed besluit over genomen.” Jarko ter Veen (LS) verklaarde dat de kwestie overal hoog op de agenda staat: “ De raad heeft wel wat anders te doen dan postbode te spelen en overal deze motie heen te sturen.”

Met de 17 stemmen tegen van GemeenteBelangen, VVD, Ter Veen, PvdA en GroenLinks werd de motie verworpen. /BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !