Verplaatsing van het condensaatoverlaadstation in Roodeschool stap dichterbij

ROODESCHOOL – De motie van Sandra Beckerman (SP) en Henk Nijboer (PvdA) over de verplaatsing van het laadstation voor aardgasconcentraat kreeg vorige week zeer brede steun in de Tweede Kamer.

“Onlangs heeft het Staatstoezicht op de Mijnen geconcludeerd in een ongevraagd advies aan de Staatssecretaris dat het overlaadstation aardgascondensaat in Roodeschool niet veilig genoeg is en heeft geadviseerd het te verplaatsen,” zo stellen Beckman en Nijboer. “We stellen vast dat de staatssecretaris, net als zijn voorganger, voorstander is van de verplaatsing, maar het hiermee nog niet geregeld is. Ook constateren we dat omwonenden hoopvol zijn, maar zeggen «eerst zien dan geloven».”

De indieners van de motie  stellen dat het overlaadstation voor aardgascondensaat in Roodeschool verplaatst moet worden. “We verzoeken de regering alle noodzakelijke stappen hiervoor te zetten, en de Kamer direct na het zomerreces te informeren over de stand van zaken alsmede de eventuele financiële gevolgen.”

De motie kreeg brede steun: alle fracties stemden er mee in en gaven daarmee aan dat het gasstation in Roodeschool politiek zijn langste tijd gehad heeft./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.