Verstoring vogels aan Waddendijk reëel bij nieuw windpark Eemshaven-West

EEMSHAVEN – Er is een reëel risico op verstoring van vogels aan de Waddendijk door het nieuwe windpark Eemshaven-West, zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage. Sommige vogelsoorten die op het wad rusten of naar voedsel zoeken zullen een deel van het gebied gaan mijden als daar een windpark staat.

Het milieueffectrapport onderschat de gevolgen hiervan. De provincie had de Commissie gevraagd om het aangevulde rapport opnieuw te beoordelen. Vattenfall, Drei Meulen BV en ECOO willen samen een windpark bouwen met in de eerste fase 16 windturbines. Het plangebied ligt vlakbij de Eemshaven en bij de bestaande windparken Eemsdijk en Westereems. Voordat de provincie Groningen hierover een besluit neemt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport en een aanvulling erop.

Het windpark ligt dichtbij het beschermde natuurgebied de Waddenzee. Als het wad droogvalt bij laagwater, zoeken verschillende vogelsoorten daar naar voedsel. Bij hoogwater rust een deel van de vogels aan de Waddendijk. Het is dus een belangrijk leefgebied. Sommige vogels zullen het gebied gaan mijden door het geluid en de visuele verstoring van het windpark. In het rapport mist hierover nog steeds belangrijke informatie. Voor een aantal soorten vogels in de Waddenzee, zoals de wulp, liggen de aantallen nu al onder de vastgelegde natuurdoelen. Voor deze soort is het gebied dat wordt aangetast ongeveer 150 voetbalvelden groot. Een reëel risico van het windpark is dat het aantal beschermde vogels verder afneemt. Het milieueffectrapport onderschat dit risico, zegt de Commissie in een persverklaring. De Commissie adviseert om het milieueffectrapport eerst aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over het windpark.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !