Gemeente maakt lijsten van vervallen rechten op begraafplaatsen

HET HOGELAND – Zoals eerder aangekondigd gaat de gemeente in meerdere stappen lijsten publiceren van graven waarvan volgens de gemeente het grafrecht is geëindigd.

Dit gebeurt omdat van veel belanghebbenden van deze graven de contactgegevens ontbreken. “Als we die gegevens wel hebben dan schrijven we belanghebbenden natuurlijk persoonlijk aan. De gemeente wil nabestaanden graag de gelegenheid bieden alsnog te kiezen voor een nieuw grafrecht om een graf in stand te kunnen houden. Daarom deze oproep om te controleren of het graf van een overleden familielid op de lijst staat en, zo ja, om contact met ons op te nemen, zo zegt het gemeentebestuur. Kiezen rechthebbenden of andere nabestaanden niet tijdig voor verlenging of nu eenmalig voor nieuw grafrecht, dan wordt een graf uiteindelijk geruimd.

De eerste lijsten staan nu op de gemeentelijke website. Hierop staan graven van de begraafplaatsen in Kantens en Zuidwolde: “We vragen nabestaanden binnen tien weken na bekendmaking te reageren als zij het grafrecht willen herstellen of vinden dat er nog bestaande rechten zijn. Bij twijfel over de status raden we aan altijd contact op te nemen.”

De lijsten en meer informatie: hethogeland.nl/begraven

Foto: de begraafplaats in Zandeweer

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.