Het groenonderhoud is een probleem dat zo hardnekkig is als onkruid

De discussie over het groenonderhoud in onze gemeente is als onkruid. Het komt op, verdwijnt en komt weer op. Het is hét onderwerp dat minstens twee keer per jaar in de gemeenteraad langs komt. Zo ook vorige week.

Kor Berghuis van het CDA: “Wij stellen voor om structureel extra middelen vrij te maken voor groenonderhoud om de groenvoorziening op een hoger niveau te brengen.” Hij zei het bij de behandeling van de kadernota, de grote schets voor waar volgend jaar geld voor wordt uitgegeven. Gerard ten Brink, VVD: “Vorig jaar hebben wij als VVD een buurtonderzoek gehouden. De, volgens de respondenten, slechte staat van het groenonderhoud kwam als grootste ergernis uit het onderzoek. Het voorstel om structurele middelen hiervoor in de begroting op te nemen kunnen wij dan ook steunen. Daarnaast vragen wij het college om zelf ook kritisch te kijken naar de huidige staat van het groenonderhoud. Is er te weinig geld om dit goed te doen of is het verwachtingspatroon te hoog op basis van het vastgestelde beleid?” Periodiek, als de groei en bloei weer begint, komen de klachten op Facebook over de wildgroei op straat, plein, berm of kerkhof. Dat leidt weer tot vragen in de gemeenteraad aan de wethouder. En suggesties om biodiversiteit te bevorderen, vrijwilligers werk te stimuleren. En de wethouder zit vast aan het door de raad goedgekeurde budget voor groenonderhoud op een bepaald het niveau; hij zit ook vast aan andere beperkingen zoals het slechte weer – je kunt de werkers van Ability niet in weer wind laten werken – en capaciteitstekort op het moment dat het werk letterlijk boven het hoofd groeit.

En dan is er nog het bestuurlijke probleem van de herschikking van de oude vier diensten die over het onderhoud van de openbare ruimte gaan tot IBOR, Integraal Beheer Openbare Ruimte. Het gaat BIOR om zaken als groenonderhoud, wegbeheer, openbare verlichting, water en riolering, gebouwen, sportgebouwen. Het zijn zaken die onmiskenbaar met elkaar samenhangen  Wethouder Stefan van Keijzerswaard heeft de klus om deze nieuwe tak van de gemeentelijke organisatie ergens onder te brengen, op één plaats. Terwijl nog niet duidelijk is hoe de huisvesting van de gemeente er op korte termijn uit gaat zien. Dat leverde weer fikse kritiek op van Nico Werkman (HLC): “Er is nog geen definitief huisvestingsplan voor Integraal Beheer Openbare Ruimte en ook een echte visie ontbreekt nog. Daarom wilt u voor de korte termijn van 5 jaar containers gaan huren voor het centraliseren in Winsum, waarmee naast incidentele kosten jaarlijks 130 duizend euro is gemoeid. Voor medewerkers uit de buitendienst betekent dit extra reistijden, terwijl er dan nog minder uren beschikbaar zijn voor het daadwerkelijk groenonderhoud. Het onderhoudsniveau is op bepaalde plekken erbarmelijk slecht. Dat ligt zeker niet aan de medewerkers, maar aan de keuzes die van bovenaf worden gemaakt.” Bernd de Jong (CHU) viel hem bij: “Toch stelt u voor om de afdeling IBOR te voorzien van tijdelijke ruimte. Waarom wilt u nu voor bijna €900.000,- een tijdelijke oplossing creëren terwijl we als het goed is binnenkort gaan spreken over de integrale huisvestingsvisie? En waarom zou u zonder plan voor Winsum kiezen voor dit onderdeel van de organisatie? Een locatie waar erg veel druk op de beschikbare ruimte ligt? Een locatie als Wehe-den Hoorn of bijvoorbeeld Baflo geeft samen met locaties als Uithuizen en Bedum een betere spreiding over onze gemeente en geeft een impuls aan een dorp dat die goed kan gebruiken.

Het was overigens niet alleen kritiek voor het groenbeheer. Rose-Marie Zuidema: “GemeenteBelangen is ondanks onze penibele financiën tevreden dat dit college het lukt om het onderhoud van groen en de wegen en gebouwen in deze raadsperiode op orde te brengen. Zegt u ons toe dat deze opbouw de komende jaren niet weer ter discussie wordt gesteld?” zo vroeg ze. De spijker toch wel een tik op de kop gevend: Hoeveel geld stelt de raad hiervoor beschikbaar?

Wethouder Van Keijzerswaard schetste het probleem bezien vanuit de andere kant van de tafel. “We voeren uit wat de raad in het beleidsplan heeft vastgesteld. Meer geld voor groenonderhoud is er niet en ik zal mijn best doen om dit nog beter uit te leggen. Het zou kunnen dat de verwachtingen die men heeft van wat de gemeente zou moeten doen en de mogelijkheden op gespannen voet met elkaar staan. Het is goed om het beleid te evalueren om er achter te komen of dit is wat we willen.” Hij liet de raad weten dat een bijeenkomst voor het stimuleren van vrijwilligerswerk in het groen zo’n 25 grote en kleine initiatieven heeft opgeleverd waar de gemeente steun aan geeft. Over het invoegen van groenbeheer in IBOR zei hij dat de verschillende diensten er nu aan toe zijn om te integreren wat groenbeheer in ander kader stelt, een breder kader. Linda Visser kreeg een positieve reactie op haar suggestie dat de gemeente zich aansluit bij het expertnetwerk Steenbreek dat zich richt op het terugdringen van de verstening in de leefomgeving.

Berghuis en Van Keijzerswaard hebben gelijk. Is dit niveau van groenonderhoud wat we willen of willen we méér. Willen we méér dan moet de gemeenteraad daar bij de behandeling van de begroting geld voor beschikbaar stellen.

Berto Merx

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !