“Onderbouw behoefte aan nieuw bedrijventerrein in de Oostpolder”

EEMSHAVEN – “Laat in het milieueffectrapport zien waarom in de Oostpolder in de gemeente Het Hogeland een 600 hectare groot bedrijventerrein nodig is,” zo adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de provincie Groningen.

Zij had de Commissie gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland willen de Oostpolder ontwikkelen tot een bedrijventerrein dat geschikt is voor grootschalige waterstofbedrijven, batterijfabrieken en datacenters. De Oostpolder ligt ten zuiden van de Eemshaven. Het doel is de regionale economie en werkgelegenheid te versterken. Voordat Gedeputeerde Staten van Groningen een besluit nemen, worden de milieugevolgen eerst onderzocht in een milieueffectrapport. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten.

“Onderbouw in het rapport de behoefte aan een grootschalig bedrijventerrein, en laat zien waarom de Oostpolder de beste locatie is. Geef duidelijk aan welke ruimte en voorzieningen deze bedrijven nodig hebben,” zegt de Commissie. Ook is het nodig om aan te geven wat de milieuruimte is, zoals voor geluid, veiligheid, stikstof en waterkwaliteit. Werk vervolgens alternatieven uit waarbij verschillende mogelijkheden en keuzes aan bod komen. Met welke inrichting van het terrein heb je bijvoorbeeld de minste hinder voor de omgeving en welke inrichting is het beste voor de natuur?” aldus het persbericht van het in Utrecht gevestigde adviesorgaan./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.