Gemeente heeft problemen met huisvesten van statushouders

HET HOGELAND – De huisvesting van erkende asielzoekers in de gemeente Het Hogeland schuurt: De taak om in het eerste half jaar 36 personen te huisvesten is niet gehaald. In de tweede helft van 2020 moet de gemeente voor 57 mensen onderdak vinden. Dit probleem doet zich overigens bij vrijwel alle gemeenten voor.

Op dit moment verblijven ongeveer 20 duizend statushouders in de opvangcentra van het COA, ongeveer de helft van de 40 duizend. Het grote probleem van de vluchtelingen opvang is de stokkende doorstroom van erkende vluchtelingen naar reguliere huisvesting. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst asielzoekers met een verblijfsvergunning (vergunninghouders, ook wel statushouders) toe aan gemeenten. Gemeenten moeten zorgen dat zij passende woonruimte krijgen. Om dit te realiseren krijgt elke gemeente halfjaarlijks vanuit het Rijk (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) een taakstelling opgelegd. De gemeente heeft de taak om het vastgestelde aantal vergunninghouders te huisvesten. De gemeente werkt hiervoor samen met woningcorporaties. De provincie houdt toezicht op de realisatie van de taakstelling.

Voor de eerste helft van 2022 kreeg gemeente Het Hogeland een taakstelling van 36 vergunninghouders opgelegd. Deze taakstelling was opgebouwd uit de achterstand van 9 personen uit de tweede helft van 2021 plus de nieuwe taakstelling van 27 personen voor de eerste helft 2022. Er zijn 22 personen van deze 36 personen in de eerste helft van 2022 gehuisvest. Hiermee is de taakstelling is met 14 personen niet gehaald. Voor de tweede helft van 2020 moet de gemeente zorgen voor de huisvesting voor 37 nieuwe en de resterende 14 statushouders.

“Voor de huisvesting van vergunninghouders zijn we afhankelijk van het aanbod van de woningcorporaties. Net als in het hele land is ook in onze gemeente sprake van een schaarste op de woningmarkt. Dit is de grootste reden van de achterstand. Ook de versterkingsopgave speelt een rol. Dit neemt in de nabije toekomst alleen maar toe. Hiervoor zijn afspraken met de woningcorporaties gemaakt, maar het blijft een feit dat er minder woningen beschikbaar komen, zo stelt het college.

De beschikbaarheid van woningen is doorlopend onderwerp van gesprek tussen de woningcorporaties en de gemeente: “Daarnaast hadden we in de eerste helft van 2022 te maken met de opvang van Oekraïners, waaraan ook onze medewerkers een bijdrage hebben geleverd. Hierdoor hadden we minder mensen beschikbaar voor het plaatsen van statushouders. We verwachten dat dit in de tweede helft van 2022 niet meer voor problemen gaat zorgen. De provincie heeft laten weten de achterstand niet als verwijtbaar te zien omdat het geweten wordt aan de versterkingsopgave. Dit is een verschoonbare reden.

Landelijk is in 2022 de taakstelling fors gestegen. Voor gemeente Het Hogeland betekent dit dat er voor de tweede helft van 2022 een taakstelling van 37 vergunninghouders is. Met de achterstand van de eerste helft van 2022 komt dat op een taakstelling uit van 51 personen. Daarnaast is er door het Kabinet met het Veiligheidsberaad een afspraak gemaakt over versnelde uitplaatsing van 7500 vergunninghouders landelijk. Hierdoor krijgt de gemeente waarschijnlijk een verhoging van de taakstelling.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !