Gemeentebestuur stelt reactienota ontwikkeling Oostpolder vast

EEMSHAVEN – Het gemeentebestuur heeft de reactienota voor de ontwikkeling van de Oostpolder bij de Eemshaven vastgesteld. Deze nota bevat antwoorden op 26 zienswijzen en reacties van inwoners, bedrijven en belangenorganisaties op de eerste formele documenten voor het nieuwe industriegebied de Oostpolder, het gebied boven Oudeschip.

De meeste reacties zijn vragen over de gekozen locatie, overlast voor de omgeving, het behoud van leefbaarheid en de komst van datacenters. “In de reactienota wordt toegelicht dat de keuze voor de Oostpolder is genomen na uitgebreid onderzoek. Deze verkenning maakte duidelijk dat de Oostpolder de meest geschikte locatie is vanwege de nabijheid van de Eemshaven en aanlandingspunten voor elektriciteit,” aldus het gemeentebestuur.

In antwoord op vragen over leefbaarheid en de inrichting van de bufferzone verwijst de reactienota naar de samenwerking met omwonenden bij de invulling van drie onderwerpen: de leefbaarheid, de ‘groenblauwe bufferzone’ tussen de Oostpolder en de omgeving en de Vangnetregeling. Deze bufferzone zorgt voor afstand tussen de bedrijven en de bebouwing in de kernen. Het inrichtingsvoorstel wordt in samenwerking met dorpsbewoners gemaakt. De Vangnetregeling wordt ook samen met omwonenden vastgesteld. Deze regeling gaat afspraken bevatten over de verkoop van woningen van mensen die vanwege de ontwikkelingen willen verhuizen.

De vraag over datacenters wordt nog niet worden beantwoord. De provincie en gemeente hebben nog geen besluit genomen over de wenselijkheid van een groot datacenter.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.