Uitkering energietoeslag vordert gestaag

Het Hogeland – De uitkering van de energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen, verloopt in de gemeente Het Hogeland tamelijk soepel. Dat in tegenstelling tot andere gemeenten in Nederland die er over klagen dat de uitvoering van de maatregel stroef verloopt.

De regering stelde een uitkering van dertienhonderd euro beschikbaar als steun voor de energierekening voor mensen met een zeer laag inkomen. De gemeenten moeten deze regeling uitvoeren. Een aantal gemeenten liet vorige week weten de grote moeite te hebben met de uitvoering ervan. Het zou moeilijk zijn om inwoners die er recht op hebben te bereiken. Ook meldden zij grote achterstanden in de verwerking van de aanvragen.

Het gemeenetbestuur van Het Hogeland laat weten: “De afhandeling van de aanvragen Energietoeslag vordert gestaag. We proberen binnen acht weken een beslissing op aanvragen te nemen, maar soms duurt dat een aantal weken langer. Er is grote belangstelling voor de toeslag en er zullen naar verwachting ruim 2000 inwoners in aanmerking komen, waarvan zo’n 900 via een automatische ambtshalve verstrekking. Die laatste groep ontvangt een uitkering van de gemeente. Elke dag komen er nog tientallen nieuwe aanvragen binnen. Met name AOW-gerechtigde inwoners vragen de toeslag aan. Dat betekent in de afhandeling zorgvuldigheid, omdat er bij deze doelgroep regelmatig sprake is van onbekendheid en onervarenheid met het digitaal aanvragen en het aanleveren van bewijsstukken. Onze partners, zoals Mensenwerk Hogeland en Humanitas, ondersteunen inwoners daarbij waar nodig,” aldus de gemeente.

Deze toeslag aanvragen kan tot 1 januari 2023.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !