GemeenteBelangen stelt bevingen bij Uithuizen aan de orde in de raad

HET HOGELAND – GemeenteBelangen vraagt het gemeentebestuur naar de opeenhoping van aardschokken rond Uithuizen. Gemeentebelangen constateert een toenemend aantal bevingen in frequentie en sterkte in de gemeente Het Hogeland. In ruim een maand tijd, van 19 augustus tot 24 september vijf bevingen, van 1,3 tot 2,7 op de schaal van richter rondom Uithuizen.

Gemeentebelangen kreeg onder andere de volgende reacties: ‘Een knal en schudden alsof er een bom ontplofte’ en ’We zijn vannacht wakker geworden door de knal en hebben de beving ook goed gevoeld.’

De snelle opvolging van de aardbevingen voedt de onrust onder de inwoners. Gemeentebelangen merkt dat de onzekerheid over wat komen kan de angst onder de inwoners aanwakkert.

Gemeentebelangen vindt dat de onrust en de angst onder de inwoners een antwoord verdient. Roelf Torringa wil van B&W weten of er onderzoek wordt verricht naar de reeks bevingen; Wie doet onderzoek naar de oorzaak van de meest recente bevingen en ook die met een sterkte van 2,7? Wat maakt dat de bevingen zich concentreren rond Uithuizen? Wijkt de hoge frequentie van de bevingen nabij Uithuizen af van de trendmatige verwachting? Welke ontwikkeling wordt er verwacht ten aanzien van de sterkte van de bevingen bij Uithuizen? Wat betekent de toename van het aantal bevingen voor de waterveiligheid en de kustverdediging? Wordt de best beschikbare kennis benut voor het onderzoek? Wat voor effect heeft deze stapeling van bevingen voor onze inwoners? Heeft het College een beeld van de impact voor onze inwoners, die deze reeks bevingen in korte tijd heeft? Aldus de reeks vragen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !