Plannen voor uitbreiding Het Aanleg vorderen gestaag

WINSUM – Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Winsum, uitbreiding bedrijventerrein Het Aanleg’. Dat wordt nu verder ontwikkeld. Ook heeft het college ingestemd met het beeldkwaliteitsplan.

Hiermee vorderen de plannen voor de uitbreiding van bedrijventerrein Het Aanleg in Winsum gestaag. Voor de uitbreiding van Het Aanleg wordt de  anderhalve hectare van het oude sportpark van de voormalige voetbalvereniging Viboa gebruikt . Naast ruimte voor bedrijven komt er ook ruimte voor woningen voor ondernemers die bij hun bedrijf willen wonen. Deze bedrijfswoningen krijgen een inrit aan de Schouwerzijlsterweg. Volgend jaar wordt ook begonnen worden met de bouw van een nieuw politiebureau op Het Aanleg. Dit moet een jaar later open gaan. In november opent het tijdelijk opvangcentrum voor Afghanen de poort aan het noordwestlelijk deel van het Viboa-terrein.

De Schouwerzijlserweg weg wordt ook aangepakt. Speciale maatregelen moeten de verkeersveiligheid vergroten. Zo worden aanpassingen gedaan aan het wegprofiel, aan het materiaal- en kleurgebruik van het wegdek en de inrichting van de bermen. Ook wordt de toegang naar Winsum duidelijker zichtbaar gemaakt.

Wethouder Eltjo Dijkhuis is tevreden over de uitbreidingsplannen van Het Aanleg: ,,Er is een flinke vraag naar grond voor de vestiging van bedrijven in Het Hogeland. Het is mooi dat we hier snel en adequaat op in kunnen spelen. Het Aanleg speelt een belangrijk rol in onze lokale en regionale economie. Daarnaast geeft de uitbreiding een impuls aan de werkgelegenheid. We zien een ontwikkeling als bij Het Aanleg ook graag in andere dorpen in de gemeente.”/BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.