NOORD-GRONINGEN – Aan tal van kerken in Noord-Groningen wordt momenteel groot onderhoud gepleegd. Het gaat om kerken en kerktorens van de Stichting Oude Groninger Kerken. Het werk aan de kerken werd afgelopen voorjaar aangekondigd. Op veel plaatsen zijn de onderhoudswerkzaamheden inmiddels in volle gang. 

Ieder jaar wordt aan een aantal kerken van de stichting op basis van het meerjarenprogramma groot onderhoud gepleegd, al dan niet in combinatie met herstel van aardbevingsschade. Dit is een overzicht voor 2022. De SOGK heeft een zogenaamde POM-status. Met deze status wil de rijksoverheid goed eigenaar- en opdrachtgeverschap stimuleren. Voor de stichtingen en verenigingen biedt de status van professionele organisatie voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie.

Wat gaan we dit jaar 2022 doen?

Veertien kerkgebouwen, een pastorie en een toren krijgen in ieder geval een schilderbeurt, vaak aangevuld met herstel van stuc- en/of voegwerk. En in sommige gevallen gecombineerd met herstel van bevingsschade. Hieronder 4 kerken in de gemeente Het Hogeland: de Dionysiuskerk in Uithuizen en de kerken van Garnwerd, Adorp en Stitswerd.

Samenwerkingsorganisatie

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent Stichting Oude Groninger Kerken als leerbedrijf conform artikel 7.2.10 lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Foto: kerk Adorp