CAO-gemeenten: “Een flinke kloof tussen werknemers en werkgevers op alle fronten“

DEN HAAG – Woensdag 5 oktober hebben de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de WSGO (Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) met de vakbonden verder overlegd over de nieuwe gemeentelijke cao. De werkgevers hebben een bod gedaan op basis van de inzetbrief inclusief een voorstel voor een structurele salarisverhoging.

De vakbonden hebben gemeld dat zij het bod teleurstellend vinden en zullen in een volgend overleg een tegenbod doen. Werkgevers en vakbonden hebben afgesproken om in de tussentijd niet te communiceren over de inhoud van het overleg, zo meldt de VNG op de website.

De eerste echte onderhandelingen over een nieuwe cao gemeenten zijn vorige week van start gegaan. De vakbonden ontvingen daarbij het integrale bod van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), op basis van hun inzetbrief. Over wat dat voorstel van werkgeverszijde qua structurele salarisverhoging precies inhoudt, worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan. Wel is duidelijk dat de bonden er niet tevreden mee zijn. “Om een lang verhaal kort te maken: er is een flinke kloof tussen werknemers en werkgevers op alle fronten,” aldus een reactie van FNV Overheid.

De grootste ambtenarenvakbond liet twee weken geleden weten te willen gaan voor automatische prijscompensatie in de nieuwe cao met daarbovenop een nominale verhoging van 100 euro per maand voor koopkrachtverbetering. Ook voor een stevige investering in het aantrekken van nieuw personeel en behoud ervan, is dat zo’n loonontwikkeling nodig.

De vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben gemeld dat zij het bod van de werkgevers ‘bedroevend’ en ‘teleurstellend’ vinden. Het staat in hun ogen te ver af van koopkrachtbehoud. “Daarnaast hebben wij nog geen zicht gekregen hoe de werkgevers hun taak als aantrekkelijke werkgever in de krappe arbeidsmarkt zien,” aldus een reflectie van FNV Overheid op het overleg. “Momenteel staan binnen de gemeentelijke sector 11.000 vacatures open, dit is een record. Als deze niet kunnen worden ingevuld vanwege achterblijvende arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, zullen de publieke voorzieningen onder druk komen te staan. Vanuit werknemerszijde is dit een absoluut ongewenste situatie.

De vakbonden hebben besloten de onderhandeling te schorsen en zich eerst te gaan beraden op hetgeen op tafel is komen te liggen.

Bonden en VNG streven er naar dat op 1 januari 2023 een nieuwe cao ligt.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.