Kiloprijs restafval 50 procent hoger, vast tarief lager

HET HOGELAND – Het college van B&W van Het Hogeland stelt de raad met ingang van 2023 een verlaging van het vaste tarief van de afvalstoffenheffing voor. Inwoners gaan wel meer per kilo betalen. Een aantal extra services die weinig gebruikt worden, wil het college laten vallen. De veranderingen zijn nodig omdat de kosten voor het inzamelen van afval flink stijgen. Huishoudens krijgen met de plannen meer controle over hun afvalkosten en de gemeente krijgt een sluitende afvalbegroting.

Wethouder Arjen Nolles zegt in een persverklaring: “Inwoners krijgen met de plannen meer invloed op de kosten die ze maken voor afvalinzameling. Hoe beter er afval gescheiden wordt, des te minder er betaald hoeft te worden. Zo worden ook de doelstellingen voor scheiding van afval, de VANG-doelen, eerder gehaald.” Het college stelt voor om per leging van de groene container, ongeacht de hoeveelheid, een euro in rekening te brengen. Nu is dat nog gratis. Voor een kilo afval in de groene container blijven huishoudens in Het Hogeland niets betalen; voor een kilo afval in de grijze container gaat de prijs naar 50 cent. Dat is nu 26 cent. De raad beslist over het voorstel op 9 november.

De kostenstijging in de afvalbranche houdt verband met hogere transportkosten, stijgende lonen en hogere prijzen voor machineonderdelen. De stijging bedraagt rond de tien procent. Dat wordt doorberekend aan gemeenten. Wethouder Arjen Nolles licht toe: ”Doorberekening van die stijging aan onze inwoners zou voor komend jaar al een gemiddelde lastenverhoging voor huishoudens betekenen van 12 euro per jaar. Als college vinden we dit ongewenst. We leggen de raad een alternatief voor.”

Om de lastenverhoging voor inwoners te beperken, wil het college het aantal extra services terugbrengen. Zo vervalt de gratis service voor het extra legen van de groene container in de zomerperiode. Het college vindt dat verantwoord: slechts tien procent van de inwoners maakt gebruik van die service. Ook wil het college het aantal keren waarop gratis grof vuil bij de milieustraten kan worden ingeleverd beperken. Nu kan dat nog vier keer per jaar; het voorstel is dit terug te brengen naar één keer per jaar.

Met communicatie, waaronder de invoering van een afvalapp, wil het college inwoners informeren over hoe ze het aantal kilo’s afval verder kunnen verminderen. Inwoners kunnen met de app in de gaten houden hoeveel afval ze aanbieden. Ze kunnen ook zien waar in de buurt er inleverpunten zijn voor bepaalde soorten afval.

Er is vooral nog veel te winnen rondom de grijze container: de helft van de spullen die daarin belanden, hoort er niet in thuis. Door meer spullen apart in te leveren, kan er meer gerecycled worden én kunnen inwoners hun kosten laag houden. De gemeente deelt goede voorbeelden en concrete tips met haar inwoners over hoe ze dat kunnen doen. Hogelandsters vertellen daarbij over hun eigen ervaringen.

Het Hogeland streeft naar het landelijke doel om in 2025 de hoeveelheid restafval terug te brengen naar 30 kilo per inwoner. Hierin zijn plastic, blik, drankverpakkingen en luiers niet begrepen. Die worden door de afvalverwerker achteraf gescheiden.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.