Vakbonden en gemeenten: kloof van 8 procent

DEN HAAG – Er gaapt een flinke kloof tussen gemeentelijke werkgevers en vakbonden over de loonontwikkeling in de nieuw af te sluiten cao. Waar de bonden 12 procent vragen, biedt gemeentekoepel VNG 4 procent.

Ook na de tweede overlegronde zijn de onderhandelende partijen niet veel dichter bij elkaar gekomen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft weliswaar haar tegenbod iets verhoogd ten opzichte van vorige week, maar het gat blijft desalniettemin aanzienlijk. Volgens de grootste ambtenarenvakbond FNV geven de werkgevers daarmee ‘niet echt blijk van de nijpende financiële situatie waar velen zich nu in bevinden.’

De VNG wil tot dusver niet verder gaan dan een structurele loonsverhoging van 4 procent, naast een eenmalige bruto uitkering van 750 euro voor gemeenteambtenaren tot schaal 7 en maximaal 375 euro voor alle schalen daarboven. De bonden FNV Overheid, CNV en CMHF gaan voor een structurele loonsverhoging van 12 procent en een eenmalig bedrag van 1200 euro.

Ook op het punt van de thuiswerkvergoeding voor medewerkers blijft er een verschil zitten. De bonden willen een vergoeding van 3 euro per dag, waar de werkgevers niet verder willen gaan dan 2,13 euro. De bonden volgen op het gebied van hybride werken de lijn van het Nibud, ook waar het gaat om het toetsen of indexering nodig is. Dat zou twee keer per jaar moeten geschieden.

Verschillen tussen de onderhandelde partijen zitten er verder nog op andere arbeidsvoorwaarden. De VNG wil afschaffing van het derde ziektejaar en de nawettelijke werkloosheidsuitkering. De bonden willen behoud daarvan. Waar zij wel vanaf willen, zijn de payroll-constructies waar gemeenten gebruik van maken. Structureel werk is in hun ogen vast werk. Inhuur van externen – waaronder ze ook zzp’ers scharen – zou alleen mogen om piek en ziek op te vangen. Om de werkdruk te verminderen, moet er worden gekozen voor de inzet van vaste collega’s.

De volgende onderhandelingsavond is 2 november 2022. Het gezamenlijk streven is nog voor januari 2023 te komen tot een nieuwe cao met een looptijd van een jaar.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !