Begroting gemeente: komende twee jaar positief saldo

HET HOGELAND – Het gemeentebestuur legt een sluitende begroting voor 2023 voor aan de gemeenteraad. Ook in 2024 en 2025 lijkt de gemeente Het Hogeland de boeken met zwarte cijfers te kunnen afsluiten. Vanaf 2026 is er echter sprake van dreigende miljoenentekorten. De herziening van het gemeentefonds, met afstand de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten, is daarvan de oorzaak. Die herziening dreigt voor Het Hogeland desastreus uit te pakken. Wethouder van financiën, Eltjo Dijkhuis, spreekt in dit verband van het “Ravijn van Rutte”.

Hogelandsters gaan in 2023 in doorsnee, afgezien van een inflatiecorrectie, hetzelfde bedrag aan OZB betalen als dit jaar. Het tarief voor het rioolrecht blijft hetzelfde als in 2022. Wel veranderen de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Die verandering hoeft er overigens niet toe te leiden dat er meer geld voor de afvalinzameling moet worden betaald. Inwoners hebben dat zelf in de hand. In 2023 stijgen de tarieven met ongeveer anderhalf procent. Dat is beduidend minder dan de inflatie, aldus het persbericht.

Wethouder Eltjo Dijkhuis over het gemeentelijk belastingniveau:  “Dat is, als je het afzet tegen andere Groninger gemeenten, alleszins redelijk. Het Hogeland staat in de top drie van de ‘goedkoopste’ Groninger gemeenten. Daar stellen we een prima voorzieningenniveau tegenover.”

Het college wil ook komend jaar blijven inzetten op de verdere ontwikkeling van de centrumplannen voor Uithuizen, Winsum, Uithuizermeeden, Bedum en Leens. Verder wordt de toeristische aantrekkelijkheid van Zoutkamp vergroot. De geplande ‘waterwerken’ daar worden aangegrepen om het dorp een impuls te geven. De tweede ontsluitingsweg voor Lauwersoog gaat aanzienlijk meer kosten dan aanvankelijk begroot. Met die kostenstijging is in de begroting rekening gehouden. De weg moet en de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid vergroten.

Het college ziet verder kans het onderhoudsniveau van gemeentelijk groen, wegen, waterpartijen, gebouwen en kunstwerken als bruggen op afzienbare termijn op een acceptabel niveau te krijgen. In 2025 moet dat over de volle breedte het geval zijn.

Het dorpenfonds wordt voortgezet. Uit dit fonds worden initiatieven van de inwoners van de kernen mede gefinancierd. Een korting op een speciaal fonds voor initiatieven van ondernemers is teruggedraaid. Het fonds is daarmee weer terug op het oorspronkelijke niveau van 500.000 euro.

Het college constateert een flinke belangstelling voor vestiging van bedrijven in de Eemshaven. Het college houdt dan ook rekening met extra belastinginkomsten. Eltjo Dijkhuis: “Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar het is misschien wel belangrijker dat bedrijven die zich er tot volle tevredenheid vestigen ambassadeurs van de haven zijn en via hun netwerk andere bedrijven net dát zetje kunnen geven zich er ook te vestigen.”

De vooruitzichten voor de jaren tot 2026 lijken dus gunstig. Voor de jaren daarna stemt het beeld somber. “Het is eigenlijk van de zotte”, zegt Dijkhuis, “We hebben in ruim drie jaar tijd een nieuwe gemeente in de benen gekregen. Dat ging in het begin met horten en stoten maar we liggen nu op koers. De Haagse plannen rond het gemeentefonds dreigen die koers te ondermijnen. En fors ook. We blijven er daarom op inzetten dat die onzalige plannen van tafel gaan.“

De Hogelandster gemeenteraad buigt zich in november over de voorstellen van het college.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.