Onderdendam ( Gr. ) Vrijdag 21 Oktober 2022, 06u45 ( Zomertijd ) :

“ O- wind. Windstil. Zwaar bewolkt. Een laag wolkendek. Pikdonker. Dit is echt de donkerste ochtend  tot nu toe. In volle bepakking, met regenpak aan dus, sta ik met onze hond Nantske zes meter boven het Boterdiep naar het kanaal en de weg daarlangs te kijken. Het is stikdruk. Heel anders dan je zou verwachten tijdens een herfstvakantie. Achterlichten van auto’s rijgen zich aaneen. Lichten extra op wanneer er geremd wordt voor de wegversmalling bij de uitgang van het dorp. Daar kan maar een auto tegelijk tussen de heggen door. Het is krap vooral voor de brede landbouwcombinaties. En dat is bewust gedaan om de vaart bij het in – en uitrijden van het dorp uit het verkeer te halen. Voorheen stuiterden met veel lawaai auto’s, soms voorzien van aanhangers,  over de valse til die daar ligt en hielden  de direct aanwonenden , Jan de Blécourt die precies op de hoek woont en Annemieke Noteboom ernaast, uit hun slaap. Want al heel vroeg en zeer laat is er hier altijd verkeer. Ik zeg wel eens dat het alleen stil is op de Bedumerweg tussen half vier en vier uur ’s nachts. Om half vier passeert de laatste volle melktankauto van Friesland Campina op weg naar de fabriek in Bedum- Noord. Om vier uur komt de eerste lege tankvrachtwagen weer langs op weg naar de boeren om daar de nieuwe melk op te halen. Vanaf dat moment beginnen ook de trucks met opleggers voor de supermarkten in Middelstum, Uithuizen, Winsum, Baflo en Warffum door het dorp te rijden. Al snel volgen tussen half zes en half zeven de eerste klusbussen en de tractoren met aanhang of nog zwaardere landbouwcombinaties van loonbedrijf Wieringa uit Bedum. Je hebt echt geen wekker nodig hier. Ik probeer nu richting het oosten te kijken vanaf mijn hoge standpunt. Toplichten van windmolenparken zijn niet te zien. Volgens mij zie ik wel de erf- lichten van de kippenfokkerij van Kees de Rooij aan de Stitswerderweg. Verder is het een en al duisternis. De wilde eenden [ Anas platyrhynchos L. ] slapen nog . Mogelijk zijn ze doodop omdat dit de tijd van paarvorming is. Nu kun je voor de eerste keer ook de mannetjes, de woerden, horen. Die fluiten overdag heel zachtjes maar  wel doordringend. Vrouwtjes kiezen dan aan de hand van de kwaliteit van het geluid uit met wie ze willen paren. Het zijn de vrouwtjes die daarbij het heft in de hand nemen. Als er al gedoe is op het water, komt dat omdat de mannetjes met elkaar vechten om een vrouwtjeseend of een mannetje proberen weg te houden van hun vers verkregen partner. Ik word opnieuw afgeleid door het verkeer . Er rijdt iemand op een ligfiets op de weg en een of andere avonturier probeert alsnog te passeren vanuit de rij er achter rijdende auto’s die min of meer stapvoets volgen. Hij trekt flink op om zich op tijd door de wegversmalling einde dorp te wurmen. Daar staat ook verkeer te wachten, dat deze kant op wil. Dat daar nog geen aanrijdingen zijn geweest door het ongeduld van automobilisten is niet meer dan toeval. Alles wat je nu hoort is het zuigen van autobanden op het natte asfalt. Het heeft vannacht zeven millimeter geregend.  Opvallend nog steeds, daar zijn geen bussen bij . Er wordt nog steeds gestaakt. Ik haast me naar het uiteinde van de brug en probeer met de punt van mijn laars de eerst tree te vinden. Spreek Nantske toe dat ze gelijk op moet lopen met me, zodat ze me niet van de brug af trekt. Zestien treden later sta ik weer opgelucht beneden. Zet even later de eerste stappen op mijn wandelpad. Laat Nantske van de lijn.

Verduisterde huiskamer

Ver weg verdwijnt het achterlicht van een fietser achter een van de bosjes langs het Betonpad. Dat moet wel de Vrolijke Fietser zijn die ik normaliter rond deze tijd op mijn pad tegenkom. Het is zo donker dat ik maar een meter of acht voor me uit kan kijken. De belijning van de bermen zijn zichtbaar vier meter, niet verder. Ergens ver weg begint een vrouwtjeseend te snateren,ik schat in de Havertsetocht. In het oosten achter de boerderij van de familie van Middelkoop is aan de horizon een vage streep licht te zien. Mijn blik gaat omhoog nu. Ik heb geluk. Precies op dit moment  is heel hoog in de lucht even een licht plekje te zien. Dat moet het maansikkeltje zijn dat probeert door de dikke wolken heen te komen. Dat lukt niet, zo blijkt. Ik sla de hoek om en kuier richting het zuiden.  Het is op het eerste deel van het lange stuk nog duisterder dat het al was op het eerste stuk. In de luwte van de meidoornstruiken [ Crataegus monogyna L. ] hangt een bijna zwoele sfeer. Van wind is niets te merken. Het lijkt of je in verduisterde huiskamer rondloopt. Tijd om even iets in herinnering te brengen. Het is vandaag Vrijdag. De dag om wat dieper op een onderwerp in te gaan. Gisteren meldde ik dat ik de komende tijd wat meer aandacht wilde besteden aan de standpunten die het Forum voor Democratie uitdraagt. Het lijkt mij verstandig om niet de bekende grollen van Thierry Baudet eindeloos te becommentariëren, zoals zijn reptielentheorie maar om het gedachtegoed eens nader te bekijken. Want dat is het wat kennelijk een zekere aantrekkingskracht uitoefent. Het is heel simpel. Waar het FvD voor staat , vind je via de link : https://fvd.nl/standpunten

Verdrag van Maastricht

Wat is in het algemeen wat opvalt aan de begrippen waarmee geargumenteerd wordt? Misschien een te ingewikkelde manier om iets in te leiden. Laat ik een voorbeeld nemen. Neem het soevereiniteitsbeginsel dat Forum voor Democratie voor Nederland voorstaat. In feite wil men weer terug naar de tijd vóór het Verdrag van Maastricht. Wat werd er toen afgesproken ?  Het Verdrag van Maastricht, officieel het Verdrag betreffende de Europese Unie, kortweg EU- Verdrag, werd op 7 Februari 1992 , dus meer dan dertig jaar geleden, ondertekend en diende ter oprichting van de Europese Unie. Met de ondertekening van het verdrag gaven de lidstaten een deel van hun soevereiniteit op, kreeg het Europees Parlement wetgevende macht en werd op termijn [ 1 januari 2000 ] de euro als gezamenlijke munt geïntroduceerd. Het Verdrag van Maastricht behoort sinds 2018 tot het Europees erfgoed. Wat was de achterliggende bedoeling van deze toen nog in de steigers staande politieke unie. In een wereld waarin de absolute overmacht van de Verenigde Staten aan kracht heeft ingeboet, komen machten op die de ambitie hebben op termijn de plaats van de Verenigde Staten over te nemen. Dat is op de allereerste plaats de Volksrepubliek China. Maar ook de Russische Federatie [   Российская Федерация, Rossijskaja Federatsija ] die met een grondgebied van een oppervlakte van 17.098.246 km² het grootste land ter wereld is. Een land dat zowel tot het Europese als het Aziatische continent behoort. Op dat moment maar ook nu nog zeker door zijn agressieve oorlogsvoering wil ook dit land  onder leiding van Vladimir Poetin zijn grootmachtpositie behouden en zelfs gewapenderhand vergroten. De geboortedatum van de Russische Federatie is 1 Januari 1992.

Waarom wil Forum voor Democratie Nederland uit de Europese Unie?  Dit zeggen zij er zelf over:

“ Soevereiniteit vormt het uitgangspunt van een democratie. Zonder soeverein parlement dat zélf beslissingen kan nemen, valt er voor de bevolking immers ook niets te kiezen. De afgelopen decennia is een aantal supranationale organisaties opgericht die onze soevereiniteit ernstig hebben ingeperkt. Daarmee is ons vermogen om zelf te beslissen over – bijvoorbeeld – immigratie, pulsvisserij, stikstofnormen en rentevoet ernstig aangetast.

Forum voor Democratie streeft ernaar, de soevereiniteit zoveel mogelijk terug te brengen naar het nationale parlement; en ons terug te trekken uit de organisaties die onze soevereiniteit verzwakken (zoals de EU, het Internationaal Strafhof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens). Het in de Grondwet verankerde “monistische stelsel”, waarbij internationale verdragen direct doorwerken in de Nederlandse rechtsorde (artikel 93 en 94 Gw.), wordt omgezet in een dualistisch stelsel (zoals in Duitsland en de Verenigde Staten), waarbij internationale afspraken pas geldend worden in de Nederlandse rechtsorde, nadat zij eerst via een door ons parlement goedgekeurde (en dus ook door ons parlement weer te wijzigen of in te trekken) omzettingswet zijn aanvaard.

Hierdoor herpakken we de controle over de regels die gelden in ons land en kunnen we niet tegen onze democratische wil in worden gehouden aan internationale bepalingen die tegen het Nederlands belang indruisen. “

18 miljoen Nederlanders

Die laatste woorden heb ik even vet gemaakt. Want kan men eenduidig vast stellen wat precies het Nederlands belang is. Ik kan me namelijk ook heel goed voorstellen dat het als land van nog geen 18 miljoen burgers binnen de Europese Unie [ per 1januari 2022:  446.828.803 inwoners  in 27 lidstaten ] van groot belang is om deel uit te maken van een groter politiek geheel dat  economisch, politiek en militair een vuist weet te maken tegen twee nietsontziende opkomende grootmachten. Die er een aardig handje van hebben om in Europa bijvoorbeeld zoals nu via gasdistributie ‘soevereine landen ‘ tegen elkaar uit te spelen en zo binnen de Europese familie chaos en verdeeldheid te zaaien. Of zoals China doet , overal in Europa een infrastructuur aan te leggen via spoorlijnen of door een meerderheidsbelang in havens [ Piraeus; Genua ] te nemen, waarbij economische handels – en logistieke knooppunten direct of indirect onder Chinees beheer komen. Wat het Forum voor Democratie in feite beoogt met zijn abstracte pleidooi over soevereiniteit en democratie is de machtbalans van Europa dusdanig verzwakken dat die geen sta – in- de –weg meer wordt voor de ambities van de Russische Federatie en de Volksrepubliek China. En dit is nog maar één onderdeel van het uitgebreide programma of verzameling van standpunten die men kan vinden op de site van het FvD.

‘Niet van het gas af ‘

De argumentatie die FvD hanteert probeer ik dus altijd te koppelen aan de huidige politieke situatie . Dan blijkt wat voor doel hun wijze van redeneren heeft. Niet overvloedig en zeker niet tot vervelens toe  zal ik af en toe wat meer gaan citeren uit hun programma of standpunten. Ook als dat de provincie Groningen betreft. Want ik weet niet beter of Forum wil dat er weer flink wat gas moet worden opgepompt . Men wil immers getuige hun Groningse site : https://fvd.nl/provincies/groningen niet van het gas af. Alleen die brandstof zal toch ergens vandaan moeten komen, jongelui . En dat lees ik dan weer niet direct .……………………………………..( wordt vervolgd )

Iedere ochtend tussen 04u00 en 07u00 doet Kees Willemen, journalist en (politiek ) tekenaar uit Onderdendam (Gr.) een ‘Winkelhaakje ‘. Dat is een wandeling van ongeveer 25 minuten met zijn hond Nantske ( een elf jaar oude Golden Retreiver – jachtlijn ) aan de oostkant van het Boterdiep in Onderdendam, een klein dorp van 595 inwoners, 14 kilometer ten noorden van de stad Groningen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !