Nationaal Programma Groningen brengt focus aan

TEN BOER – Om de impact van de investeringen in de provincie te vergroten gaat Nationaal Programma Groningen zich, naast lopende programma’s, richten op vijf baanbrekende programma’s. Dit zijn waterstof, landbouw en voedsel, medische technologie en preventieve gezondheidszorg, circulaire economie en recreatie en toerisme. Met als rode draad in deze programma’s onderwijs en arbeidsmarkt en de slagkracht om dit uit te voeren.

De projecten die hieruit voortvloeien moeten structureel positieve effecten voor de inwoners van Groningen opleveren. Volgende generaties moeten hier nog de voordelen van kunnen ervaren. Dit is de gezamenlijke conclusie na afloop van een overleg van het algemeen bestuur van het nationaal programma. Verder is afgesproken om voor de lokale programma’s van gemeenten in het aardbevingsgebied in totaal iets meer dan 114 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Baanbrekende programma’s

Met deze vijf grote baanbrekende programma’s richt Nationaal Programma Groningen zich op vragen als: Waar verdient Groningen de komende decennia haar geld mee? Welke bijdragen levert de provincie aan een toekomstbestendige economie? Hoe zorgen we dat die niet alleen duurzaam is, maar ook dat iedereen ervan profiteert? Het gaat om grote baanbrekende programma’s die goed aansluiten bij de kracht van de provincie Groningen en bij de koers van het nationaal programma. Tegelijk ook programma’s die goed aansluiten bij de tijd waarin we leven en waarin we voor veel nieuwe uitdagingen staan. Deze programma’s zijn baanbrekend vanwege de maatschappelijke impact in de provincie, dit gaat vele nieuwe opleidingen en banen opleveren die aansluiten bij deze uitdagingen.

Eerder dit jaar adviseerde de beoordelingscommissie van het programma het bestuur om de impact van het programma verder te vergroten en om met doelgerichte keuzes meer te focussen op lange termijneffecten. Dat gaat Nationaal Programma Groningen doen door deze focus aan te brengen. Het nationaal programma gaat de komende tijd samen met maatschappelijke partners, provincie en gemeenten aan de slag met de uitwerking van deze programma’s. Begin 2023 hoopt het bestuur per onderdeel een definitief besluit te nemen over de invulling ervan. Het bestuur legt de programma’s vervolgens voor aan de gemeenteraden van gemeenten in het aardbevingsgebied en Provinciale Staten.

Lokale programma’s

Het bedrag dat de gemeenten in januari 2023 kunnen inzetten voor de voortzetting van hun lokale programma’s is 50% van het bedrag waar ze eerder aanspraak op konden maken. Voor de gemeente Eemsdelta gaat het in totaal om € 41,08 miljoen, Het Hogeland € 18,7 miljoen, Midden-Groningen € 23,87 miljoen, Oldambt € 10,9 miljoen en Groningen € 20,2 miljoen. Deze bedragen komen overeen met de afspraken die gemaakt zijn in de bestuursovereenkomst van 2019.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !