Eind volgend jaar 75 duizend opvangplekken nodig voor asielzoekers

DEN HAAG – Begin volgend jaar zijn 61.200 opvangplekken nodig voor asielzoekers, eind volgend jaar gaat het om 75.500 opvangplekken. Dit blijkt uit de laatste prognoses van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) noemt de opdracht “fors”en stelt dat het capaciteitsprobleem alleen in nauwe samenwerking met onder meer rijk en gemeenten opgelost kan worden.

Het COA zegt dat het aantal asielaanvragen toeneemt en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de instroom niet kan bijhouden. Hierdoor blijven mensen langer in de opvang. “Daarbij is de verwachting dat een groter deel van de asielzoekers een grote kans heeft op een verblijfsvergunning en daarna een woning nodig heeft in de huidige krappe woningmarkt.” De druk op de opvanglocaties zal de komende tijd onverminderd hoog blijven, verwacht het COA. “Het is duidelijk dat met steeds nieuwe tijdelijke locaties de groeiende opvangbehoefte niet wordt opgelost.”Met sluitingen van de tijdelijke locaties meegerekend, zijn eind volgend jaar 37.000 extra opvangplekken nodig.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) schreef in een Kamerbrief vrijdag dat de groei van het aantal asielaanvragen voor een belangrijk deel zit in het aantal nareizigers, gezinsleden van vluchtelingen die in Nederland mogen blijven: “Als we niets doen en het beleid ongewijzigd blijft, hebben we dus meer plekken nodig,” zei de staatssecretaris na afloop van de ministerraad.

De IND en het COA hebben van de staatssecretaris opdracht gekregen extra personeel aan te trekken. Mede gezien de krapte op de arbeidsmarkt is dat niet van de ene op de andere dag geregeld, tekent Van der Burg daarbij aan. “Dit betekent dat er samen gekeken moet worden naar nieuwe en creatieve oplossingen,” zegt het COA over het personeelstekort./Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.