Sinterklaasactie voor kinderen minima

WINSUM – Voor gezinnen, die op of onder het bestaansminimum leven, is het sowieso extra moeilijk om in de dure maand december in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s te geven. Daar komt tegenwoordig nog de energiecrisis bij, waardoor het onvermijdelijk is dat men niet of nauwelijks meer maandelijks rond kan komen! Om hun zorgen enigszins te verlichten, willen wij de kinderen vanaf  0 t/m 12 jaar een leuke Sinterklaasavond bezorgen.  

Dit is ons mogelijk gemaakt door de (financiële) bijdragen van particulieren, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en de kerken.

Voor wie is de aanmelding bestemd?.

Voor ouders (een ouder) met thuiswonende kind(eren) woonachtig in de dorpen

Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge

met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering, een uitkering op basis van de WW, WAO, WIA of Wajong, een uitkering op basis van de AnW of andere inkomsten).

Hoe kunt u zich aanmelden?

Per post, per telefoon, verstuur een email of vul het contactformulier van onze website

www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl in.

Vermeld daarbij de volgende gegevens:

* achternaam ouder(s)

* adres/postcode/woonplaats:

* telefoonnummer

* voornaam kind

* jongen/of meisje

* leeftijd van het kind

* verlanglijstje van het kind

Waar moet de aanmelding naar toe?

Per post naar: Hanneke Ritzema, Geert Reindersstraat  7,   9951 CC Winsum

Telefonisch: Winsum, Sauwerd en Adorp: 06-23672464

Baflo en omgeving: 0595-491410.

Per e-mail: hannekeritzema@hotmail.com

Via de website ( www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl ) het in te vullen contactformulier versturen.

De aanmelding moet uiterlijk zaterdag 19 november 2022 binnen zijn !!

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !