Restauratie oude sluis bij molen De Goliath afgerond

EEMSHAVEN – Met het opdraaien van de schuifdeur in de oude uitwateringssluis bij poldermolen De Goliath nabij de Eemshaven is vandaag de restauratie van deze waterinlaat officieel afgerond. Deze slothandeling is verricht door portefeuillehouder Jeroen Niezen van Waterschap Noorderzijlvest en gedeputeerde Johan Hamster namens Provincie Groningen.

Het herstel van dit cultuurhistorisch erfgoed van het waterschap is onderdeel van de uitvoering van het landschapsprogramma ter compensatie van de aanleg van de nieuwe hoogspanningslijn 380 kilovolt. TenneT neemt de verbinding volgend jaar zomer in gebruik.

 

Cultuurhistorisch erfgoed

De oude sluis bij molen De Goliath is in 1878 na aanleg van de Emmapolder gebouwd. De sluis zelf is geen actief onderdeel meer van het watersysteem en door de jaren heen in verval geraakt. Vanuit het belang dat het waterschap hecht aan behoud van het cultuurhistorisch erfgoed, is besloten om het complex in ere te herstellen. Naast restauratie van de sluis zelf zijn de oorspronkelijke houten deuren in de sluis teruggebracht. Deze zijn in de jaren ’60 destijds vervangen door een stalen hefdeur. Ook zijn er twee schotbalkhuisjes geplaatst.

Landschapsprogramma

De restauratie van deze uitwateringssluis is onderdeel van de uitvoering van het landschapsprogramma. Netwerkbeheerder TenneT legt een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn van 380 kilovolt aan tussen de Eemshaven en Vierverlaten bij Hoogkerk. De bestaande verbinding van 220 kilovolt voldoet niet meer vanwege de groei van de Eemshaven als energieknooppunt. Om de gevolgen van deze verbinding te compenseren investeren TenneT en de provincie in landschaps- en natuurmaatregelen.

Financiering

Het waterschap voert het herstel uit in samenwerking met de Stichting Beheer en Behoud van het Poldermolencomplex De Goliath, Oosterhof-Holman als uitvoerende partij en de landschapscompensatieregeling 380KV (TenneT en Provincie Groningen). Naast de investering van het waterschap hebben Tennet en Provincie Groningen vanuit deze regeling ook financieel bijgedragen aan dit herstel.

 

 

 

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.