Verhalen rond WO2-erfgoed gemeentebreed op de kaart

HET HOGELAND – Persoonlijke verhalen over personen en locaties brengen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog dichterbij en zijn vaak verrassend actueel. De ‘Werkgroep Sprekend Verleden Het Hogeland’ zet zich in om deze verhalen te zoeken, te schrijven én te vertellen. De Stichting Een Joodse Erfenis te Winsum is initiatiefnemer van dit bijzondere driejarig project.

Dit najaar starten ruim twintig deelnemers in hun eigen dorp met het onder de aandacht brengen van het gemeentebrede WO2-erfgoed. Zij zijn afkomstig uit Bedum, Eenrum, Hornhuizen, Leens, Uithuizen, Warffum, Winsum en Zuidwolde en buurgemeente Eemsdelta (Garsthuizen/Delfzijl).

Ondersteuning bij zoeken en vertellen

De werkgroep gaat aan de slag met verhalen voor de landelijke Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet-programma’s op of rond 4 mei 2023 en/of 2024. Zij worden daarbij ondersteund door de historici Willy van der Schuit en Renske van Donk uit Groningen. Deze professionele coaching wordt mogelijk gemaakt door ‘Vakland Het Hogeland’ en het ‘Scholten-Kammingafonds’. De deelnemers gaan individueel of in kleine groepjes werken aan de streekhistorische verhalen rond de Tweede Wereldoorlog. Zij doen onderzoek om een vertelling of publicatie voor te bereiden. Zo verdiepen en verbreden zij samen hun kennis en een eigen netwerk rond het lokale WO2-erfgoed. In onderlinge samenwerking en vertrouwen leren zij hoe dit erfgoed voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Heb jij ook belangstelling om mee te doen, ook uit andere dan de hier genoemde dorpen in gemeente Het Hogeland, neem dan contact op via info@dewinsumsesjoel.nl.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !